Trang chủ

THE ORIGINS OF SOCIALIST THOUGHT IN JAPAN

Đăng ngày: 7-08-2012, 10:03 | Danh mục: Giới thiệu sách

THE ORIGINS OF SOCIALIST THOUGHT IN JAPAN

(Nguồn gốc tư tưởng chủ nghĩa xã hội ở Nhật Bản)

Tác giả: John Crump

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 374 trang

Kí hiệu: Lv 809

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế - xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng, nhằm mục đích tiến đến sự công bằng trong xã hội và trong nền kinh tế. Quyền điều khiển có thể là trực tiếp qua một tập thể như hình thức 

TIN TỨC KHÁC

0thảo luận