Trang chủ

Quyết định về việc ban hành Quy chế về thời gian làm việc tại Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á

Đăng ngày: 15-03-2012, 10:55 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện

 

Ngày 4 tháng 2 năm 2012 Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á đã ký Quyết định số 14/ĐBA-QĐ về việc ban hành Quy chế về thời gian làm việc tại Viện. Sau đây là toàn văn Quy chế này:

 

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế về thời gian làm việc tại Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á
Quyết định về việc ban hành Quy chế về thời gian làm việc tại Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á
Quyết định về việc ban hành Quy chế về thời gian làm việc tại Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á

0thảo luận