Trang chủ

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC (1961-1993) VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Đăng ngày: 9-03-2012, 14:03 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Hoàng Văn Hiển

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, 364 trang

Hơn nửa thế kỷ kể từ sau ngày lập quốc (năm 1948), Hàn Quốc từ một đất nước nghèo, lại đứng trước nhiều khó khăn, đã từng bước xác lập vị thế khá vững chắc trên chính trường khu vực và thế giới với một nền kinh tế năng động, đã và đang là thách thức với các nước công nghiệp phát triển trên thế giới. Giai đoạn 1961-1993 được coi là giai đoạn cất cánh kinh tế, có tính bước ngoặt và nhảy vọt của đất nước này. Nghiên cứu quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc giai đoạn này để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay là vô cùng hữu ích. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về đất nước Hàn Quốc trong giai đoạn cất cánh này, T.S Hoàng Văn Hiển đã cho ra đời cuốn “Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961-1993) và kinh nghiệm đối với Việt Nam” gồm 3 chương với nội dung như sau:

Chương I: Giai đoạn cất cánh kinh tế lần thứ nhất: đẩy mạnh công nghiệp hoá dựa vào khai thác thị trường thế giới và liên kết quốc tế (1961-1979). Trong đó tác giả trình bày vài nét về tình hình kinh tế - xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn tái kiến thiết đất nước (1953-1960). Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn cất cánh kinh tế lần thứ nhất (1961-1979).

Chương II: Giai đoạn cất cánh kinh tế lần thứ hai: phát triển công nghiệp kỹ thuật cao và hoàn thành công nghiệp hoá (1979-1993). Tác giả trình bày bối cảnh lịch sử, quá trình phát triển kinh tế và quá trình phát triển xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn cất cánh kinh tế lần thứ hai.

Chương III: Nguyên nhân phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961-1993), triển vọng phát triển và kinh nghiệm đối với Việt Nam. Trong chương này, tác giả tập trung phân tích những nguyên nhân và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc. Qua đó, tác giả đã đưa ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Hàn Quốc.

Với 364 trang, lối trình bày khoa học, dễ hiểu, tác giả đã trình bày có hệ thống toàn bộ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc trong những năm 1961-1993 về bối cảnh quốc tế, trong nước và các thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hai mô hình chiến lược hướng nội và hướng ngoại; những thành tựu tiêu biểu về kinh tế - xã hội và những hạn chế cơ bản của Hàn Quốc trong hơn ba thập niên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; xác định các điều kiện và yếu tố bên trong, bên ngoài tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn này; rút ra những đặc điểm những quy luật phát triển chung, những kinh nghiệm phát triển phát triển của Hàn Quốc đối với Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu thực sự bổ ích cho bạn đọc nghiên cứu về Hàn Quốc và cung cấp những bài học kinh nghiệm quý báu, thiết thực, hữu ích cho Việt Nam.

Thực hiện: Hà Thị Hậu

0thảo luận