Trang chủ

CẢI CÁCH XÃ HỘI TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG SÁNG TẠO ĐỔI MỚI TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG CƠ SỞ

Đăng ngày: 8-03-2012, 15:19 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Đổng Liên Tường

Dịch giả: Nguyễn Thanh Hà

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, 514tr.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong hệ thống tổ chức của Đảng, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với dân, có vị trí hết sức quan trọng. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. Để hoàn tất công tác này, Đảng ta còn tích cực chú trọng nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các Đảng  cầm, đảng cộng sản và công nhân trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Góp phần thiết thực vào công việc này, dịch giả Nguyễn Thanh Hà đã dịch từ nguyên bản tiếng Trung cuốn “Cải cách xã hội Trung Quốc và những sáng tạo đổi mới trong xây dựng đảng cơ sở” của GS. Đổng Liên Tường. Cuốn sách gồm 8 chương với những nội dung như sau:

Chương 1: Thời cơ và thách thức của công cuộc cải cách xã hội Trung Quốc và công tác xây dựng đảng cơ sở

Chương 2: Những cải cách xã hội Trung Quốc và sự định vị chính xác mục tiêu công tác xây dựng đảng cơ sở

Chương 3: Cải cách xã hội Trung Quốc và một vài suy ngẫm về việc hóa giải những bài toán khó đặt ra cho công tác xây dựng đảng ở cơ sở

Chương 4: Tìm tòi nghiên cứu cách thức có hiệu quả giúp cho bán bộ thường xuyên được giáo dục, giúp cho nông dân đạt được lợi ích thực tế lâu dài

Chương 5: Tìm kiếm con đường mới nhằm tăng cường và cải tiến công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp

Chương 6: Tạo cục diện mới trong xây dựng đảng ở cụm dân cư đô thị, với mục tiêu phục vụ quần chúng nhân dân

Chương 7: Đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng đảng ở cơ quan với chức năng hỗ trợ giám sát

Chương 8: Hoàn thiện cơ chế công tác xây dựng đảng trong các trường đại học thích ứng với công cuộc giáo dục bồi dưỡng nhân tài hiện đại hóa.

Thông qua 514 trang, với văn phong khoa học, dễ hiểu, cuốn sách tập trung trình bày về một số vấn đề bức thiết cần phải giải quyết trong công cuộc cải cách xã hội Trung Quốc và công tác xây dựng đảng cơ sở kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa năm 1978 đến nay đó là: thời cơ, thách thức, nhiệm vụ  và mục tiêu của công cuộc cải cách xã hội; vai trò, vị trí của công tác xây dựng đảng ở cơ sở; các giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong xây dựng đảng cơ sở; các phương pháp nhằm tăng cường và cải tiến công tác xây dựng đảng ở nông thôn, trong các doanh nghiệp, các trường đại học… Cuốn sách là tài liệu vô cùng bổ ích đối với bạn đọc, đặ biệt là trong công tác xây dựng và phát triển Đảng của Việt Nam.

Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận