Trang chủ

Hoạt động đào tạo

Chương trình tìm hiểu Hàn Quốc dành cho giáo viên các trường THCS tại Việt Nam

Đăng ngày: 27-09-2011, 17:26

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam và sự tài trợ của Quỹ giao lưu văn hóa Hàn Quốc, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á đã thực hiện “Chương trình tìm hiểu Hàn Quốc dành cho giáo viên các trường THCS tại Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2011.