Trang chủ

ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU

Đăng ngày: 19-06-2018, 08:05 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Nguyễn An Hà chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 295 trang

Kí hiệu: Vv2869

Sau hơn 30 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII đến nay, Trung Quốc đang thực hiện điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới bao gồm nhiều nội dung liên quan tới đối nội và đối ngoại. Về đối nội, ba nội dung đầu mang tính kế thừa đường lối trước đây với những mục tiêu cụ thể hơn như xã hội tiểu khang, cải cách kinh tế toàn diện, hoàn thiện nền pháp quyền đảm bảo dân chủ công bằng, nét mới là cải cách toàn diện về đảng trong đó nổi bật là chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt mà Trung Quốc đang thực hiện. Về đối ngoại, chiến lược toàn cầu của Trung Quốc là bảo vệ lợi ích kinh tế, áp đặt ảnh hưởng chính trị và văn hóa ra thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để trở thành quốc gia có ảnh hưởng quyết định tới tiến trình phát triển thế giới trong thế kỷ XXI. Cùng với phát triển kinh tế, Trung Quốc cũng đang tích cực xây dựng quân đội, đặc biệt là hải quân để vươn lên trở thành cường quốc về quân sự. Trung Quốc đang nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác với các cường quốc và khu vực trên thế giới, trong đó có Liên minh Châu Âu (EU).

Hiện nay, Liên minh Châu Âu đã trở thành khối liên kết kinh tế lớn nhất toàn cầu với 28 thành viên, trong đó có nhiều cường quốc thuộc nhóm G7. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, EU không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Quan hệ EU - Trung Quốc được thiết lập từ năm 1975 và đến năm 2003 hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Từ đó đến nay, quan hệ hai bên đã tiến một bước đáng kể, trở thành một trong những quan hệ song phương, đối tác hợp tác toàn diện có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc cũng như những tác động của sự điều chỉnh này đến EU, nhóm tác giả đã nghiên cứu và cho ra đời cuốn sách “Điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc và những tác động tới Liên minh Châu Âu”. Cuốn sách có kết cấu ba chương như sau:

Chương 1: Nhận diện của Liên minh Châu Âu về điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc. Trong chương này, các tác giả phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực tác động tới EU và Trung Quốc; nhận diện của EU về những vấn đề phát triển của Trung Quốc; quan điểm của EU về sự điều chỉnh phương thức phát triển và về sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Chương 2: Đánh giá, dự báo của Liên minh Châu Âu về tác động từ điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển của Trung Quốc. Trong phần này, các tác giả tập trung đánh giá dự báo tác động từ chính sách đối ngoại trỗi dậy của Trung Quốc; những tác động từ điều chỉnh phương thức phát triển của Trung Quốc tới thương mại và đầu tư Trung Quốc - EU; dự báo về triển vọng và tác động của chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc; dự báo tác động của chiến lược quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và một số tác động về văn hóa - xã hội tới EU.

Chương 3: Điều chỉnh chính sách của Liên minh Châu Âu và một số thành viên chủ chốt đối với Trung Quốc.  Các tác giả phân tích một số quan điểm và định hướng về chính sách đối ngoại của EU đối với Trung Quốc; điều chỉnh chính sách của EU trong hợp tác thương mại - đầu tư với Trung Quốc; tăng cường hợp tác phát triển bền vững, tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, trao đổi văn hóa với Trung Quốc; điều chỉnh chính sách của EU đối với các chiến lược mới của Trung Quốc; điều chỉnh chính sách của một số quốc gia Châu Âu.

Chương 4: Một số dự báo về sự phát triển của Trung Quốc và gợi mở chính sách cho Việt Nam. Trong chương này, các tác giả đưa ra dự báo về sự phát triển của Trung Quốc và tác động tới thế giới, khu vực; gợi mở cho Việt Nam về phương thức phát triển; gợi mở về đối sách với Trung Quốc trong một số lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, sức mạnh mềm.

Với những nội dung nêu trên, cuốn sách đã giúp bạn đọc có những nhận thức, hiểu biết sâu sắc hơn về Trung Quốc cũng như những điều chỉnh chính sách của EU trong tình hình mới. Cuốn sách là tài liệu tham khảo thực sự hữu ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về vấn đề này.

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận