Trang chủ

Thống nhất ý Đảng lòng dân đưa đất nước vươn tầm cao mới

Đăng ngày: 1-01-2023, 14:34 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay" và đây cũng chính là thông điệp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta với toàn thể dân tộc, với thế giới ngày nay. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã chứng tỏ sự thống nhất ý Đảng lòng Dân là một trong những nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam yêu dấu.

Tại Việt Nam, chính nhân dân là người sinh thành ra Đảng, nuôi dưỡng Đảng, đồng hành cùng với Đảng và luôn trung thành với Đảng trong suốt cuộc trường chinh chống xâm lược và xây dựng đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo thiên tài của dân tộc Việt Nam không chỉ nhận thức rõ vị trí, vai trò của dân mà còn chỉ ra về cách lãnh đạo đó là không phải chỉ lãnh đạo quần chúng mà phải học hỏi quần chúng. Nói một cách khác, người dân là nền tảng lực lượng của Đảng cho nên người lãnh đạo không thể một phút giây giảm bớt mối liên hệ với nhân dân. Thực tiễn của lịch sử cách mạng Việt Nam đến nay đã chứng minh sâu sắc về sự thống nhất bền chặt giữa ý Đảng và lòng Dân, qua đó là nền tảng cơ bản làm nên những thắng lợi vĩ đại trong giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong dựng nước và giữ nước cho đến ngày nay chính là kết tinh giữa lý tưởng của Đảng với khát vọng của nhân dân Việt Nam. Đó là thực tế không ai có thể phủ nhận được bởi đó là hiện thân về sức mạnh của sự thống nhất giữa ý Đảng lòng Dân trong mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang thực hiện cũng như từng bước vươn tới nhiều nấc thang phát triển mới cao hơn nữa. Không khó để nhận thấy bản chất mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa Đảng với nhân dân bởi lẽ "Đảng với nhân dân là một". Trên hết thảy, sự ra đời, tồn tại, phát triển cùng mục tiêu cao cả của Đảng không gì khác hơn là vì độc lập, tự do và ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Chính vì lẽ đó, nguồn sức mạnh to lớn mà Đảng có được cho tới ngày hôm nay và mai sau là từ nhân dân, ở trong nhân dân để từ đó hội tụ rồi phát huy tất cả những gì được coi là tinh túy nhất của "mạch nguồn" ý Đảng lòng Dân. Trải qua hơn chín thập kỷ, người dân Việt Nam vẫn như "thuở ban đầu" một lòng, một dạ theo Đảng, chiến đấu dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng để trở thành nhân tố cơ bản, sức mạnh chủ yếu và động lực quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, đất nước Việt Nam đã có được thế và lực đáng tự hào không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới, tất cả đều xuất phát trên nền tảng vô cùng, vững chắc của ý Đảng lòng Dân. Tuy nhiên, qua những bài học của lịch sử luôn "nhắc nhở" mỗi người dân, mỗi đảng viên không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng bởi lẽ các thế lực thù địch luôn tìm mọi phương cách phá hoại non sông, đất nước cũng tức là chia rẽ ý Đảng lòng Dân. Thực tế là cho dù đất nước và con người Việt Nam vừa mới vượt qua khỏi đại dịch Covid-19 và tiếp tục phát triển mạnh mẽ được cộng đồng quốc tế thừa nhận và ngợi ca. Song, trước sự thật không thể phủ nhận ấy, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không từ bỏ dã tâm đen tối, tìm mọi cách để xuyên tạc nhiều nội dung sai sự thật về tình hình đất nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với ý đồ đen tối của mình, các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn với mục đích bôi nhẹ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt chia rẽ mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với nhân dân. Kết quả thế nào ai cũng rõ khi mà mọi âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch đều nhận được "gói gọn" trong hai từ thất bại. Cũng dễ hiểu thôi, trước bức tường thành vững chắc ý Đảng lòng Dân ấy thì không một thế lực hắc ám nào có thẻ công phá, lay chuyển được dù chỉ là chút ít. Lịch sử hào hùng của cách mạng nước ta trải qua hơn 90 năm đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng vô cùng thuyết phục cho điều đó. Sở dĩ Việt Nam có được cơ đồ, vị thế như ngày nay là nhờ dựa trên những nền tảng cơ bản đó là: mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân hết lòng ủng hộ; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay và cùng với nhân dân đã và đang làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc bởi đây là chính đảng coi "lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc" là lợi ích của mình. Hơn thế nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi mục tiêu lâu dài và cuối cùng là đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng độc lập, tự do, hòa bình của nhân dân, qua đó thực hiện sứ mệnh, khát vọng hùng cường của cả dân tộc. Chắc chắn rằng con đường để đi tới đích đến đầy vinh quang ấy, Đảng và Dân tất phải vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách để có được một Việt Nam như ngày hôm nay. Mặc dù vậy, Việt Nam là dân tộc luôn hướng về phía trước, thế nên ý Đảng lòng Dân tiếp tục là nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục vươn tầm cao mới, từng bước hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Để đạt được những tầm cao mà Đảng và nhân dân cùng hướng tới là cả chặng đường dài đầy gian nan, trắc trở nhưng cũng rất đỗi tự hào. Bắt đầu từ luồng gió Đổi mới năm 1986 đưa đất nước thoát khỏi trì trệ để vào đà phát triển. Cứ như vậy, từng bước vững chắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với người dân đưa thế và lực của quốc gia được tăng cường trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước lại có bối cảnh, tình hình cùng với những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho toàn Đảng toàn dân thực hiện, giải quyết. Dẫu vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào Đảng ta luôn đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống quan liêu, tham nhũng đưa đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là một thực tế không né tránh khi có những cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cộng sản, xa rời nhân dân mà vi phạm kỷ luật trở thành người có tội với đất nước. Dường như, trên mỗi chặng đường phát triển cao hơn của đất nước rất khó tránh được hoàn toàn với các hiện tượng tiêu cực, suy thoái đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được xem như mặt trái của sự phát triển. Rõ ràng, tham ô, tham nhũng một khi trở thành vấn nạn tất sẽ đe dọa tới sự tồn vong không chỉ của Đảng mà là của đất nước. Khi đó, lòng tin của người dân đối với Đảng sẽ giảm sút và điều đó cũng đồng nghĩa với bức tường thành ý Đảng lòng Dân tránh sao được sự lung lay, "sứt mẻ". Hơn ai hết, Đảng ta hiểu rõ vấn đề này cho nên phát triển đảng đến đâu cũng khẳng định việc chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh luôn được đặt ra là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chỉ có như vậy, người dân sẽ luôn một lòng tin theo Đảng để cùng sánh bước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nữa. Theo đó, trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước như bước lên những nấc thang mới cao hơn nhưng cùng với đó là nhiều trở ngại, gian nan mà Đảng, nhân dân phải đối mặt. Một trong những vấn đề nguy nan nhất đó là tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức lối sống có xu hướng ngày càng phổ biến trong hàng ngũ đảng viên. Chắc chắn rằng những hành vi ấy không chỉ làm suy yếu Đảng, mà còn gây nguy cơ xói mòn, tâm lý hoài nghi của nhân dân đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng đã và đang dày công vun đắp qua nhiều thập kỷ đến nay. Không nghi ngờ gì nữa khi mà nguy cơ hiện hữu này đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, bởi thế với Đảng, nhân dân chỉ có hành động duy nhất đó là dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật đang hiện hữu để đưa đất nước tiếp tục vững chắc tiến lên.

Muốn vườn lên những tầm cao mới, trước hết là chấn chỉnh kỷ luật Đảng, kiên quyết thải loại những đảng viên có biểu hiện chệch hướng, đã hoàn toàn muốn đi ngược lại lý tưởng cộng sản. Đây là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sống còn với Đảng, phù hợp ý Đảng lòng Dân, qua đó giúp cho toàn dân vững tin bước tiếp trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Theo đó, toàn hệ thống chính trị đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Những hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước được sự ủng hộ nhiệt thành từ nhân dân khi đồng loạt tấn công để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng. Toàn dân Việt Nam thấy rõ "lò lửa" chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhóm lên đang nóng rực với niềm tin "làm đến cùng, không bỏ giữa chừng" như sự khẳng định chắc chắn Đảng làm tất cả là vì dân vì đất nước và dân tộc. Tất cả điều đó cho thấy kỷ luật đảng luôn là yếu tố hợp thành sức mạnh của Đảng đang ngày càng nghiêm minh, không có bất kỳ ngoại lệ hay "vùng cấm" nào có thể lay chuyển được ý chí của ý Đảng lòng Dân.

Đã 92 năm kể từ ngày 3/2/1930, đất nước đang trên chặng đường phát triển với những vận hội và thách thức mới song hành với Đảng và nhân dân nhưng trên tất cả là sự chuyển biến tích cực được toàn dân ghi nhận, đồng thuận, ủng hộ với tinh thần trách nhiệm rất cao. Cùng với đó, Việt Nam không ngừng đẩy mạnh ngoại giao, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo nên những kỷ lục ấn tượng về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội v.v. Đó là những minh chứng hùng hồn không thể phủ nhận bởi càng trong gian nan thử thách, Đảng càng vững tay chèo, niềm tin của nhân dân với Đảng càng được nhân lên mạnh mẽ. Không chỉ vậy, chính trong hoàn cảnh khó khăn lại xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tâm, tận hiến, sẵn sàng dấn thân, hy sinh vì lợi ích chung được Đảng, nhân dân ghi nhận, cảm phục. Hơn nữa, những dấu ấn, thành tựu thời gian qua là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực to lớn của nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Đảng, Nhà nước trên chặng đường phát triển chinh phục những tầm cao mới. Tất cả là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam vốn dĩ trường tồn theo năm tháng trong lịch sử đến nay và mai sau.

Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý Đảng hợp với lòng Dân, cùng khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí quyết tâm chính trị cao nhất, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã, đang và sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, đưa Việt Nam lên tầm cao mới của thời đại. Mừng đất nước ngập tràn sức xuân bước vào năm mới 2023, toàn đảng, toàn dân, toàn quân trên dải đất hình chữ S thân yêu vững tin hướng đến tương lai xán lạn. Với bức tường thành vững chắc ý Đảng lòng Dân, Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng bằng kinh nghiệm, bản lĩnh, niềm tin và tinh thần đoàn kết, đồng thuận của dân tộc, đất nước sẽ tiếp tục vươn lên những tầm cao mới để trở nên hùng cường, sánh vai trên trường quốc tế…

 

Hoàng Minh Lợi

 

 

 

0thảo luận