Trang chủ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Vai trò của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đăng ngày: 29-09-2022, 14:15 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện

Ngày 17/8/2022, phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao”, đồng thời “ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo chí, truyền thông đã nỗ lực cố gắng, thường xuyên theo sát và kịp thời thông tin, phản ánh quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi, đồng tình, ủng hộ (theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm đã có hơn 5.000 tin, bài nói về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gần bằng số tin bài của cả năm 2021)”.

Có thể khẳng định tham nhũng là một trong những nguy cơ nghiêm trọng đe dọa sự tồn vong của chế độ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời nếu không được xử lý kịp thời, chúng sẽ trở thành những yếu tố để thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những thành tựu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây được báo chí phản ánh rõ nét. Cụ thể là việc phát hiện, xác minh, điều tra, truy tố các vụ liên quan đến Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự, vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC… Các hành vi tham nhũng, tiêu cực bị xử lý một cách quyết liệt, mạnh mẽ, thể hiện đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, con số thu hồi tài sản tham nhũng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đây là những thành tựu đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng. Bên cạnh đó, mới đây Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Đây không phải văn bản đầu tiên nhận diện về các hành vi tiêu cực song với việc chỉ ra các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống và những nhiệm vụ công tác cụ thể, Hướng dẫn số 25- HD/BCĐTW là căn cứ quan trọng giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố xác định được rõ phạm vi, đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, từ đó thống nhất nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Có thể khẳng định để cuộc chiến chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế đạt hiệu quả và thành công, cần bắt đầu đấu từ những nguyên nhân cơ bản của tham nhũng, đó là chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – vốn có liên quan mật thiết với tham nhũng. Chính vì vậy, như đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định, trong bối cảnh tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vẫn còn diễn biến phức tạp; tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, cũng không được nóng vội, mà phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, làm cho Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Vũ Mai

 

 

0thảo luận