Trang chủ

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đăng ngày: 27-08-2022, 04:19 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Ngày 25/8/2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đ/c Bí thư Chi bộ Trần Hoàng Long chù trì buổi sinh hoạt với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Mở đầu, đ/c Bí thư Trần Hoàng Long thông báo một số nội dung của buổi sinh hoạt. Tiếp đến, đ/c Phó Bí thư Ngô Hương Lan phổ biến các công văn của Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trong tháng 8 bao gồm: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực; Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế thuộc hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Công văn của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc gửi hồ sơ đề nghị kết luận tiêu chuẩn chính trị; Kế hoạch tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khoá XIII.

Sau đó, trong phần sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, PGS.TS Phạm Hồng Thái trình bày bài thuyết trình: “Suy nghĩ tản mạn về thực trạng của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á từ tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2020)”.

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh”

PGS.TS Phạm Hồng Thái trình bày bài thuyết trình

Bài thuyết trình gồm 5 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ; Sơ lược về chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; Liên hệ với thực trạng cán bộ và công tác cán bộ của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; Đánh giá, nhận xét; Kết luận. Bài thuyết trình đã khái quát ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Liên hệ với thực trạng cán bộ và công tác cán bộ của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, hiện nay Viện có 39 cán bộ công chức, viên chức, trong đó có 26 cán bộ khối nghiên cứu, 13 cán bộ khối phục vụ nghiên cứu. Về trình độ, Viện có 2 Phó giáo sư, 15 Tiến sỹ, 21 Thạc sỹ. Nhìn chung, các cán bộ trẻ của Viện có nền tảng ngoại ngữ và công nghệ thông tin khá tốt, trình độ học vấn đồng đều. Tuy nhiên, các cán bộ nghiên cứu trẻ chủ yếu được đào tạo trong nước, kiến thức về đất nước học chưa toàn diện, thu nhập của cán bộ trẻ còn khá thấp, chưa tạo được động lực nghiên cứu. Trong thời gian tới, công tác cán bộ của Viện gặp nhiều thách thức: Các cán bộ nghiên cứu kỳ cựu về hưu, còn nhiều cán bộ nghiên cứu trẻ chưa đăng ký học lên Tiến sĩ, Ban lãnh đạo Viện chưa được kiện toàn, tỷ lệ chênh lệch giới trong Viện ngày càng cao… PGS.TS Phạm Hồng Thái cho rằng, hiện nay môi trường nghiên cứu, cơ sở vật chất đã được hoàn thiện, nhiều cơ hội đào tạo nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Các cán bộ trẻ cần có ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, học tập nâng cao trình độ.

Trong phần thảo luận, PGS.TS Phạm Quý Long, TS. Ngô Văn Vũ, TS. Hoàng Minh Lợi nhất trí với bài thuyết trình của PGS.TS Phạm Hồng Thái và đưa ra một số đề xuất: Về phía cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần đánh giá đúng thực trạng cán bộ, có chiến lược phát triển, định hướng đào tạo đồng thời tạo điều kiện, từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức; Về phía cán bộ viên chức, cần nắm bắt cơ hội, không ngừng học tập, trau dồi trình độ chuyên môn, chủ động trong công việc.

 

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh”

Các đảng viên thảo luận chuyên đề:"Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh”

Bí thư Chi bộ Trần Hoàng Long tổng kết buổi sinh hoạt chuyên đề

Để kết luận, Bí thư Chi bộ Trần Hoàng Long khẳng định công tác cán bộ là công tác tối quan trọng, quyết định sự thành bại của cơ quan. Ban lãnh đạo Viện xác định rõ cơ hội và thách thức để đưa ra các quyết sách trong điều hành Viện, để các cán bộ phát huy được năng lực chuyên môn đóng góp cho sự phát triển bền vững của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

 

Kiều Dung

 

0thảo luận