Trang chủ

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về hội nhập và khát vọng phát triển đất nước”

Đăng ngày: 5-01-2022, 14:11 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Ngày 23/11/2021, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á có buổi sinh hoạt chuyên đề với GS.TS. Hoàng Chí Bảo. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có  toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện. Giới thiệu về buổi sinh hoạt chuyên đề, Phó Bí thư Chi bộ Trần Hoàng Long đã thể hiện niềm vinh dự khi Chi bộ Viện được đón tiếp GS. Hoàng Chí Bảo đếnnói chuyện về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về hội nhập và khát vọng phát triển đất nước”.

 

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  và phong cách Hồ Chí Minh về hội nhập và khát vọng  phát triển đất nước”

 

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã trình bày về chân dungChủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng độc lập dân tộc tìm kiếm con đường giải phóng  dân tộc, vì với  mục tiêu độc lập cho đất nước, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Khi nước nhà còn trong ách đô hộ của thực dân Pháp, Bác Hồ đã luôn “đau đáu”” thân phận của một nước bị nô lệ, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, Người luôn tìm kiếm, kêu gọi sự  ủng hộ từ bạn bè khắp năm châu, gắn kết phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Vào thời điểm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mới được thành lập, “thù trong giặc ngoài” đe doạ nền độc lập đất nước non trẻ, Tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh“hòa bình, hòa hiếu, nhân nghĩa, thủy chung dĩ bất biến ứng vạn biến” thiết lập  quan hệ ngoại giao với các nước bạn bè  trên thế giới với định hướng đẩy mạnh đoàn kết quốc tế, “thêm bạn, bớt thù”. Tư tưởng đối ngoại  của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị khi khẳng định cách mạng nước ta phải hoà với “dòng chảy của cách mạng thế giới”, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, yếu tố bên trong với yếu tố bên ngoài  nhằm xây dựng đất nước hòa bình, đem lại ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

 

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  và phong cách Hồ Chí Minh về hội nhập và khát vọng  phát triển đất nước”

 

Buổi nói chuyện đã để lại nhiều tình cảm xúc động trong cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Qua buổi nói chuyện chuyên đề này, các đảng viên trong Chi bộ đã hiểu rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và phát triển đất nước.Chi bộ Viện Đông Bắc Á cũng luôn coi trọng và tiến hành thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng vào trong công tác chuyên môn, nỗ lực đóng góp các báo cáo tham vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại đối với các nước khu vực Đông Bắc Á, góp phần vào công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước.

Hồng Minh

 

0thảo luận