Trang chủ

Tọa đàm khoa học “Quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật trong bối cảnh mới”

Đăng ngày: 1-07-2020, 13:18 | Danh mục: Hoạt động khoa học

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 23/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Phan Thị Diễm Huyền, cán bộ phòng Nghiên cứu Chính trị -  An ninh đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật trong bối cảnh mới”.

Tọa đàm khoa học “Quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật trong bối cảnh mới”
Nội dung báo cáo gồm 3 phần. Phần một trình bày bối cảnh mới của quan hệ chính trị - an ninh Trung – Nhật bao gồm bối cảnh trong nước; bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến quan hệ hai quốc gia. Phần hai làm rõ những chuyển biến trong quan hệ chính trị-an ninh Trung - Nhật trong thập niên gần đây trong đó tập trung vào những bất đồng trong các vấn đề lịch sử; xung đột trong tranh chấp lãnh thổ trên biển; căng thẳng trong quan hệ tam giác Trung - Mỹ - Nhật và hợp tác trong những tính toán chiến lược riêng của hai quốc gia. trên cơ sở những phân tích trong hai phần trên, trong phần ba chủ nhiệm đề tài đưa ra một số nhận xét, đánh giá khái quát lại quan hệ về chính trị - an ninh giữa Trung Quốc và Nhật Bản từ cuối năm 2012 đến nay; đánh giá triển vọng về mối quan hệ này trong tương lai. Chủ nhiệm đề tài cũng đưa ra một số đánh giá về ảnh hưởng của mối quan hệ này đến các nước trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.

Cùng nằm trong khu vực Đông Á, Trung Quốc và Nhật Bản đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam, do đó những biến động trong quan hệ giữa hai quốc gia này có tác động rất lớn đến lợi ích kinh tế cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc đi sâu nghiên cứu về quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản nhất là quan hệ về mặt chính trị - an ninh của hai chủ thể này là vô cùng cần thiết, giúp chúng ta có hướng đi đúng đắn để tranh thủ tối đa mặt thuận và chủ động đối phó với những thách thức tác động tới môi trường an ninh quốc gia.

Phương Hoa

0thảo luận