Trang chủ

Tọa đàm khoa học “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong thời đại 4.0”

Đăng ngày: 1-07-2020, 13:13 | Danh mục: Hoạt động khoa học

Nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ, ngày 16/6/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, TS. Phí Hồng Minh, cán bộ phòng Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển bền vững  đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nhan đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của
Đài Loan trong thời đại 4.0”.

Tọa đàm khoa học “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong thời đại 4.0”
Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên toàn cầu đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, tiêu dùng và vận hành xã hội. Trong đó, yếu tố giúp nâng cao năng suất ngày càng phụ thuộc hơn vào trụ cột là đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. Trong bối cảnh nền sản xuất toàn cầu đang có những điều chỉnh mạnh mẽ, tình trạng trì trệ trong cải cách mô hình tăng trưởng và chỉ tận dụng các lợi thế tự nhiên sẵn có (tài nguyên thiên nhiên và lao động kỹ năng thấp) mà không hướng tới xây dựng các lợi thế cạnh tranh động và mới có thể sẽ khiến Việt Nam khó tránh bẫy thu nhập trung bình và tình trạng chưa giàu đã già với nhiều gánh nặng kinh tế xã hội của mội xã hội già hóa. Đài Loan là nền kinh tế đã có quá trình phát triển hết sức thành công và có các chiến lược phát triển nói chung và tăng trưởng nói riêng ứng với mỗi giai đoạn hợp lý cũng như đạt nhiều thành tựu đáng kể sau mỗi cú sốc khủng hoảng cũng như những thay đổi lớn từ môi trường kinh doanh thế giới. Những kinh nghiệm phát triển và chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhịp nhàng ứng với mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của Đài Loan là những bài học đáng giá cho các nước đi sau như Việt Nam muốn phát triển nhanh, bền vững và có thể vượt bẫy thu nhập trung bình thành công. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong thời đại 4.0 nhìn theo cả cách tiếp cận phía cung, phía cầu và hàm sản xuất để từ đó đưa ra các gợi ý chính sách cho Việt Nam là rất cần thiết.

Báo cáo đi sâu tìm hiểu thực trạng dịch chuyển mô hình tăng trưởng kinh tế của Đài Loan theo ba cách tiếp cận: phía cầu, phía cung và hàm sản xuất. Từ đó phân tích cách thức Đài Loan ứng phó và thực thi những đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm ứng phó với những thay đổi từ môi trường kinh doanh trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và biến động địa kinh tế trên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trong phần kết luận, chủ nhiệm đề tài đưa ra một số nhận xét chung về sự dịch chuyển mô hình tăng trưởng của Đài Loan, cũng như nỗ lực thực thi đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó đưa ra một số kết luận và gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Các cán bộ tham dự đã đưa ra nhiều góp ý để chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu chính thức.

Phương Hoa

0thảo luận