Trang chủ

VIỆT NAM – HÀN QUỐC: 25 NĂM HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN (1992-2017) VÀ TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2022

Đăng ngày: 20-05-2020, 06:13 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Lan chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019, 222 trang

Kí  hiệu: Vv2916

Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức thiết lập quan hệ bang giao từ năm 1992. Trải qua hơn 25 năm, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ… Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng được duy trì, phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu với những nấc thang mới, mang lại những lợi ích cho nhân dân hai nước, đã trở thành chủ đề được quan tâm nghiên cứu không chỉ ở Việt Nam và Hàn Quốc mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới. Để giúp bạn đọc hiểu rõ và có hệ thống hơn về quá trình thiết lập và củng cố quan hệ giữa hai nước, PGS. TS. Nguyễn Văn Lan đã cho ra đời cuốn sách “Việt Nam – Hàn Quốc: 25 năm hợp tác, phát triển (1992-2017) và triển vọng đến năm 2022”. Cuốn sách gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 1992-2017. Trong chương này, các tác giả tập trung phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực và công cuộc cải cách ở Hàn Quốc cũng như đổi mới ở Việt Nam; đồng thời trình bày khái quát quan hệ giữa hai nước thời kì trước năm 1992 và phân tích nhu cầu hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Chương 2: Thực trạng quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc trên các lĩnh vực chủ yếu giai đoạn 1992-2017. Các tác giả đi sâu phân tích những thành tựu cơ bản trong các lĩnh vực chủ yếu là chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường và sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, các tác giả cũng phân tích những hạn chế cơ bản trong quan hệ hai nước.

Chương 3: Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đến năm 2022 – triển vọng và khuyến nghị. Các tác giả đưa ra những dự báo về tình hình thế giới và khu vực có ảnh hưởng tới triển vọng quan hệ hai nước đến năm 2022; triển vọng quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đến năm 2022 và một số khuyến nghị nhằm tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Từ việc khái quát những nhân tố chủ quan và khách quan tác động tích cực và tiêu cực đến quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 1992-2017, đến phân tích thực trạng quan hệ hai nước, các tác giả đề xuất các giải pháp tháo gỡ những hạn chế, tồn tại cản trở quan hệ lâu đời giữa hai bên, hướng tới tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới. Cuốn sách sẽ là nguồn tham khảo có giá trị cho nhiều đối tượng bạn đọc, nhất là những bạn đọc quan tâm đến xứ sở kim chi đang phát triển rất năng động hiện nay.

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận