Trang chủ

GIẢI MÃ CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI ĐÔNG BẮC Á TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XXI

Đăng ngày: 20-05-2020, 06:01 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: TS. Phan Thị Anh Thư

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017, 260  trang

Kí hiệu: Vv2911

Đông Bắc Á đã và đang là một trong những khu vực phát triển nhất của thế giới và được coi là đầu tàu tăng trưởng của Châu Á – Thái Bình Dương. Ba nền kinh tế lớn trong khu vực là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc luôn có tầm ảnh hưởng và sức chi phối nhất định đến quá trình phát triển cũng như xu thế hợp tác ở Đông Bắc Á. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các nước trong khu vực này, TS. Phan Thị Anh Thư trên cơ sở khôi phục và phân tích một cách có hệ thống, toàn diện chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật Bản, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên các lĩnh vực quan hệ cơ bản đã cho ra đời cuốn sách “Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh Lạnh đến đều thế kỷ XXI”. Cuốn sách gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở hình thành chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á. Trước hết, tác giả phân tích chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với Nhật Bản, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ sau lập quốc đến thời kỳ Chiến tranh Lạnh; tiếp đến là phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước từ sau Chiến tranh Lạnh để thấy được sự thay đổi chiến lược của các nước lớn và nhu cầu cố kết quan hệ khu vực của Hàn Quốc để đưa ra định hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại của nước này.

Chương 2: Những nội dung chủ yếu trong chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á. Tác giả đi sâu vào những nội dung chính trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với Nhật Bản, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên lĩnh vực an ninh – chính trị, kinh tế và văn hóa – xã hội.

Chương 3: Một số nhận xét về chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á. Từ việc phân tích những điểm chung và riêng trong chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật Bản, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, những thành công và hạn chế trong chính sách với các nước Đông Bắc Á này, tác giả đã chỉ ra một số vấn đề đặt ra đối với Hàn Quốc cũng như liên hệ đến tình hình thực tế của Việt Nam.

Đây là công trình khoa học đầu tiên ở nước ta nghiên cứu một cách chi tiết, toàn diện và hệ thống về chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á thời hiện đại. Công trình nghiên cứu này đã cung cấp thêm luận cứ khoa học cho các nhà hoạch định chính sách  của Việt Nam, từ đó, tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia ở trong khu vực và trên thế giới. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo, nghiên cứu hữu ích cho đông đảo bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận