Trang chủ

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Đăng ngày: 18-01-2018, 07:12 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Công đoàn

Ngày 15 tháng 1 năm 2018, Ban chấp hành Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á phối hợp với lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) năm 2017. Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Hội nghị CBCCVCLĐ năm 2017 của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á được tổ chức theo quy định tại Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-KHXH ngày 20/3/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) với mục đích lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mọi mặt công tác của Viện. Sau khi nghe PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Phó viện trưởng phụ trách báo cáo trước hội nghị về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017 và phương hướng công tác của Viện năm 2018; kiểm điểm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị và việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho các đoàn viên công đoàn, hội nghị đã nhận được các kiến nghị và ý kiến đóng góp của các công đoàn viên liên quan đến các mặt công tác của Viện, nhất là các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp lại các phòng theo đề án đã được lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt. PGS.TS. Phạm Hồng Thái nêu rõ công tác kiện toàn tổ chức và nhân sự sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2018 sau khi đã tiến hành sáp nhập, đổi tên các phòng chức năng và chuyên môn trong năm 2017.

Tại hội nghị, TS. Phan Cao Nhật Anh-Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 đã báo cáo về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dântrong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2018-2020).

Cũng tại hội nghị, thay mặt Ban chấp hành công đoàn, Chủ tịch công đoàn Đặng Thị Tuyết Dung đã thông báo kế hoạch hoạt động của Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trong năm 2018 và kế hoạch chia lại các tổ công đoàn (do có sự đổi tên và sáp nhập các phòng chức năng và chuyên môn) trên cơ sở đã thống nhất trong các cuộc họp ban chấp hành công đoàn và ban chấp hành công đoàn mở rộng.

Phan Oanh

0thảo luận