Trang chủ

ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2015-2020

Đăng ngày: 3-06-2015, 03:53 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của BCH Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 20 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Đảng Bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ Ba nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Duy Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Đến dự đại hội còn có đại biểu Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, đại biểu Chi đoàn thanh niên, Công đoàn Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Sau khi nghe Đồng chí Trần Quang Minh – Bí thư Chi bộ trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á nhiệm kỳ 2010 – 2015; Đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, Đại hội đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất đánh giá Báo cáo Chính trị của Chi bộ đã phản ánh bao quát toàn bộ thực tế quá trình chuyển biến, những kết quả mà chi bộ cũng như tập thể cán bộ công chức, viên chức Viện nghiên cứu Đông Bắc Á nỗ lực phấn đấu trong 5 năm qua. Báo cáo cũng phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân thành công, các mặt còn tồn tại, bất cập và đề ra các giải pháp cụ thể trong định hướng công tác của chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo 2015-2020. Về phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, các ý kiến thảo luận đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và cầu thị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, đặc biệt là chú trọng vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện trong thời gian tới.

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Sau phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng tòan quốc lần thứ XII; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành  Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

ĐẠI HỘI CHI BỘ  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2015-2020


 

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã ghi nhận sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đặc biệt đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí là: PGS.TS. Phạm Hồng Thái (Bí thư chi bộ); PGS.TS Phạm Quý Long (Phó Bí thư); Th.s Đặng Thị Tuyết Dung (Chi ủy viên). Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Hồng Thái thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ mới phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sự tín nhiệm của tập thể Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và hứa quyết tâm cùng tập thể Chi ủy thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đã đề ra.

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là một dịp sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nâng cao nhận thức và tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; đây cũng là dịp quán triệt một bước các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

 

0thảo luận