Trang chủ

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á với Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Mông Cổ

Đăng ngày: 30-11-2012, 11:45 | Danh mục: Hợp tác quốc tế

Ngày 23/11/2012, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tiếp, trao đổi và đi đến ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học với Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ.

TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và GS. Luvsan Khaisandai, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học giữa hai cơ quan với sự chứng kiến của Viện sĩ B. Enkhutuvshin, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ, các thành viên đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ sang thăm và trao đối khoa học với Viện Khoa học xã hội Việt Nam và một số cán bộ chủ chốt có liên quan của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Thỏa thuận hợp tác sẽ được thực hiện kể từ ngày ký và có hiệu lực trong 5 năm với các nội dung hợp tác sau:

- Tham gia các chương trình trao đổi, hợp tác;

- Trao đổi học giả;

- Trao đổi ấn phẩm;

- Tham dự các hội nghị, hội thảo do hai bên tổ chức.

Viện Nghiên cứu Quốc tế là một trong số các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ, một cơ quan khoa học lớn nhất Mông Cổ có trụ sở tại Ullaanbaatar, Mông Cổ. Năm 1968, Viện Nghiên cứu Quốc tế được thành lập dưới tên Ban Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi. Đến năm 1999, trở thành Viện Nghiên cứu Quốc tế. Hiện nay, Viện Nghiên cứu Quốc tế có 42 cán bộ chia thành 7 phòng: phòng Nghiên cứu Nga, phòng Nghiên cứu Trung Quốc, phòng Nghiên cứu Nhật Bản, phòng Nghiên cứu Mỹ và Canada, phòng Nghiên cứu Châu Âu, phòng Nghiên cứu Hàn Quốc và Đông Nam Á, phòng Nghiên cứu Trung Á. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Quốc tế cũng có các Trung tâm hợp tác nghiên cứu Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Đức hoạt động như các NGO.

 

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á với Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Mông Cổ

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á với Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Mông Cổ

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á với Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Mông Cổ

 

Thực hiện: Lê Hồng Hạnh

 

 

0thảo luận