Trang chủ

Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam

Đăng ngày: 1-04-2023, 05:15 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện, Hội nghị - Hội thảo

Ngày 30/3/2023, tại Hội trường tầng 7, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo đề tài cấp Bộ: “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam” do TS.Ngô Văn Vũ làm chủ nhiệm. Chủ trì hội thảo là TS.Trần Hoàng Long, phó Viện trưởng điều hành cùng sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

 

Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam

Hội thảo: "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam"

Nhóm thực hiện đề tài đã trình bày bốn báo cáo tại hội thảo. Đầu tiên, TS. Ngô Văn Vũ trình bày hai báo cáo: “Tổng quan DNNVV Đài Loan” và “ Bài học kinh nghiệm về hỗ trợ phát triển DNNVV của Đài Loan và hàm ý chính sách cho Việt Nam”. Báo cáo đã nêu lên định nghĩa và phân loại DNNVV; Những đặc điểm, vai trò của DNNVV; So sánh DNNVV của Việt Nam-Đài Loan; Các bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Tiếp theo, PGS.TS Nguyễn Đức Chiện trình bày báo cáo: “Chính sách phát triển DNNVV Đài Loan”. Báo cáo gồm các phần: Chiến lược phát triển của Đài Loan giai đoạn 1950-1980; Chính sách hỗ trợ và phát triển DNNVV giai đoạn đầu; Chính sách hỗ trợ DNNVV hiện nay; Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Cuối cùng, CN. Chu Thanh Hải trình bày báo cáo: “Các chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV Đài Loan”. Báo cáo phân tích các chính sách hỗ trợ tài chính, bảo lãnh tín dụng; Chính sách quản lý, vận hành, phát triển thị trường và sản phẩm; Chính sách về thuế; Chính sách về mua sắm công và các công trình công cộng.

 

Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam

TS. Ngô Văn Vũ trình bày báo cáo

Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Đức Chiện trình bày báo cáo

Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam

CN. Chu Thanh Hải trình bày báo cáo

 

Sau khi nghe các báo cáo, hội thảo đã được nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các nhà nghiên cứu. PGS.TS Phạm Quý Long cho rằng, đây là một đề tài hay, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra được nhiều thông tin phong phú. Tuy nhiên, đề tài cần xác định rõ mã ngành nghiên cứu, tập trung nghiên cứu về kinh nghiệm phát triển, chính sách hay kinh tế xã hội. Với chủ đề: “phát triển DNNVV Đài Loan” nhóm nghiên cứu cần làm rõ những thành tựu và hạn chế trong quá trình phát triển DNNVV Đài Loan, từ đó có gợi ý chính sách cho Việt Nam. Đề tài cần tiếp cận về quá trình phát triển lịch sử kinh tế theo sự phân kỳ qua các giai đoạn. Làm rõ cơ cấu nhị nguyên trong lĩnh vực công nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về mặt chính sách, tổ chức quản lý, xây dựng cấu trúc…

T.S Phí Hồng Minh cho rằng Đài Loan rất nổi bật về phát triển DNNVV, khác biệt với cơ cấu Chaebol của Hàn Quốc hay Keiretsu của Nhật Bản. Đề tài nên làm rõ vai trò của DNNVV trong phát triển kinh tế Đài Loan, so sánh với các quốc gia khác. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu chưa tổng quan được bức tranh chung về cách thức phát triển DNNVV và chính sách phát triển hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước. Từ thập kỷ 70, Đài Loan đã phát triển công nghiệp nặng như hóa dầu, thép…chứ không chỉ chuyển lợi tức từ nông nghiệp sang công nghiệp. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng có các cụm công nghiệp, như cụm phía Bắc tập trung vào chip và điện tử, phía Nam tập trung vào điện gió, năng lượng mặt trời. Vì vậy nhóm làm đề tài cần làm rõ nội dung Đài Loan phát triển công nghiệp hóa “phi tập trung” đã được đề cập trong báo cáo. Đài Loan có một quá trình xây dựng đạo luật rất dài, trong quá trình cần chú ý đó cách thức nhấn mạnh DNNVV, cơ chế thúc đẩy phát triển DNNVV. Báo cáo đưa ra bài học kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam khá chung chung, cần bổ sung làm rõ hơn.

TS. Ngô Hương Lan cho rằng các báo cáo rất hấp dẫn, đưa ra nhiều thông tin hữu ích. TS. Ngô Hương Lan đề xuất nhóm nghiên cứu phân tích rõ hơn về chính sách chuẩn bị nguồn nhân lực bằng cách thay đổi ưu tiên giáo dục của Đài Loan. Nghoài ra, đề tài cần làm rõ quá trình đào tạo giai đoạn đầu cho các lao động trình độ thấp, được giải phóng từ nông nghiệp hấp thu vào các doanh nghiệp công nghiệp.

Nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, đồng thời cũng đưa ra các phản hồi với một số câu hỏi được đặt ra trong hội thảo. Để kết luận, TS. Trần Hoàng Long đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của chuyên gia để hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao.

Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam
Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam
Hội thảo đề tài cấp Bộ: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo

 

 

Kiều Dung

0thảo luận