Trang chủ

Công bố quyết định kiện toàn bổ sung cấp ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6

Đăng ngày: 28-06-2022, 15:27 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện, Chi bộ

Ngày 27/6/2022, trên cơ sở quyết định QĐ/ĐU 292 ngày 06/06/2022 của Ban Thường vụ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc kiện toàn cấp ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Chi ủy mới gồm 03 đồng chí: TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Chi bộ, TS. Ngô Hương Lan, Phó Bí thư Chi bộ và TS. Hoàng Minh Hằng, Chi ủy viên. Cấp ủy được kiện toàn sẽ là nền tảng để Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tiếp tục nỗ lực, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. Thay mặt Chi ủy, Bí thư Chi bộ Trần Hoàng Long xin hứa sẽ nhận trách nhiệm ở mức độ cao nhất, nỗ lực xây dựng Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đoàn kết, ổn định, phát triển.

Công bố quyết định kiện toàn bổ sung cấp ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6

Chi ủy mới ra mắt Chi bộ

Sau nghi lễ ra mắt chính thức, Phó Bí thư Chi bộ Ngô Hương Lan thay mặt cấp ủy phổ biến các công văn chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2022; Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Thông báo về báo cáo sơ kết kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Công bố quyết định kiện toàn bổ sung cấp ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6

Phó Bí thư Chi bộ Ngô Hương Lan phổ biến công văn từ Đảng ủy cấp trên

Cũng trong buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tham gia đóng góp xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Đa số đảng viên nhất trí với quy chế được Chi ủy xây dựng. Bên cạnh đó, một số vấn đề cũng được các đảng viên đưa ra bàn bạc, xây dựng để quy chế được hoàn thiện hơn cả về nội dung và hình thức. Chi bộ nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và đưa ra thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế trong thời gian tới.

Công bố quyết định kiện toàn bổ sung cấp ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6

Chi bộ thảo luận Quy chế làm việc của Chi bộ Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

 

 

0thảo luận