Trang chủ

Bản tin sinh hoạt định kỳ Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tháng 3/2022

Đăng ngày: 30-03-2022, 11:37 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể » Chi bộ

Vào hồi 10h00 sáng ngày 28 tháng 3 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 3. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Hoàng Long, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Bản tin sinh hoạt định kỳ Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tháng 3/2022

Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3/2022

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Hoàng Long, Phó Bí thư Chi bộ đã đọc quyết định và trao giấy khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 cho đồng chí Phạm Quý Long và đồng chí Hoàng Minh Hằng. Ngoài ra, đồng chí Phó bí thư cũng biểu dương những đóng góp của hai đồng chí Phạm Quý Long và đồng chí Hoàng Minh Hằng đối với các hoạt động của Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, đồng thời động viên các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tiếp tục học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được trong năm 2021.

Bản tin sinh hoạt định kỳ Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tháng 3/2022

Phó Bí thư chi bộ trao giấy khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đ/c Phạm Quý Long và đ/c Hoàng Minh Hằng

Cũng trong buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Hoàng Long đã phổ biến các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới toàn thể các đảng viên.

Các đồng chí đảng viên hoàn toàn nhất trí với Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, công văn của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng như các chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đảng viên trong Chi bộ sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ quyết tâm chính trị, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, đoàn kết, thống nhất xây dựng Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trong sạch, vững mạnh.

 

Kiều Dung

0thảo luận