Trang chủ

ENERGY SECURITY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA

Đăng ngày: 5-06-2019, 12:00 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Bo Kong, Jae H. Ku

Nhà xuất bản: Routledge, 2017, 227 trang

Kí hiệu: Lv 876

Dựa trên các kết quả nghiên cứu của các học giả, cuốn sách “Energy security cooperation in Northeast Asia” đã đi sâu phân tích về việc tạo ra một khuôn khổ hợp tác và đánh giá năng lực của các nước trong việc tham gia hợp tác năng lượng ở khu vực Đông Bắc Á, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Cuốn sách xem xét các câu hỏi liên quan về quan điểm của các quốc gia này về sự cần thiết để thiết lập một khuôn khổ hợp tác khi nói đến vấn đề năng lượng và mức độ tham gia của họ đối với nỗ lực hợp tác an ninh năng lượng ở Đông Bắc Á.

Cuốn sách phân tích các yếu tố hình thành lợi ích về năng lượng của mỗi quốc gia trong khu vực, tác động của các yếu tố này đến thái độ của họ trong vấn đề an ninh năng lượng khu vực và cách họ thực hiện cam kết khi hợp tác. Dựa trên lợi ích của các quốc gia trong việc thể chế hóa hợp tác năng lượng khu vực và khả năng của họ trong việc thúc đẩy hợp tác, cuốn sách đánh giá vai trò của mỗi quốc gia trong việc đóng góp cho khuôn khổ hợp tác năng lượng ở Đông Bắc Á. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng bàn về nhiệm vụ hợp tác an ninh năng lượng ở Đông Bắc Á và gợi ý những cách thức để tạo điều kiện cho hợp tác an ninh năng lượng ở khu vực này.

Có 8 nội dung chính được đề cập trong cuốn sách. Thứ nhất là cạnh tranh năng lượng và hợp tác năng lượng ở khu vực Đông Bắc Á. Thứ hai là vấn đề khai thác, sử dụng năng lượng và sự tham gia của Trung Quốc trong hợp tác năng lượng ở khu vực Đông Bắc Á. Thứ ba là cách tiếp cận công - tư của Nhật Bản đối với hợp tác an ninh năng lượng ở Đông Bắc Á. Thứ tư là  quan điểm của Hàn Quốc về hợp tác an ninh năng lượng Đông Bắc Á. Thứ năm là quan điểm của Mông Cổ về hợp tác an ninh năng lượng Đông Bắc Á. Thứ sáu là tình trạng tiến thoái lưỡng nan và triển vọng cho an ninh năng lượng Nga - Đông Bắc Á. Thứ bảy là xây dựng khuôn khổ hợp tác năng lượng ở Đông Bắc Á. Và cuối cùng là tương lai của hợp tác an ninh năng lượng ở Đông Bắc Á.

Với những nội dung nêu trên, cuốn sách là tài liệu thực sự hữu ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về chính sách môi trường, chính sách năng lượng, hay rộng hơn là nghiên cứu an ninh, nghiên cứu châu Á và quan hệ quốc tế. Xin giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận