Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 3 (121)
Tháng: 3-2011
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ

Về những ảnh hưởng của động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Nhật Bản ngày 11/3/2011

Trần Quang Minh-Đặng Xuân Thanh

Phạm Quý Long-Dương Minh Tuấn

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Suy nghĩ về hợp tác năng lượng hạt nhân Việt Nam – Nhật Bản                                                                  

Kumao Kaneko

Một số kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế về  khoa học xã hội ở khu vực Đông Á  

Đặng Nguyên Anh

Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa của Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Hạ Thị Lan Phi

Già hóa dân số tại Nhật Bản: thực trạng và giải pháp

Hoàng Minh Lợi- Nguyễn Thị Hồng Vân

Các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc từ nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX – Một số vấn đề đối sánh                                                

Nguyễn Văn Tận

Bước đầu tìm hiểu hương ước thời Chosun ở Hàn Quốc và hương ước Việt Nam                                                 

Choi Hana

Về 3 văn bản liên quan đến giao thương giữa Triều Lê  (Việt Nam) và Nhật Bản

Nguyễn Huy Khuyến

Dấu ấn nghệ thuật hậu hiện đại trong một số sáng tác của Haruki Murakami

Hà Văn Lưỡng

THÔNG TIN-TƯ LIỆU:

. Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

. Tại sao người Nhật không cướp bóc?

. Sau thảm họa động đất và sóng thần, kinh tế Nhật Bản sẽ chậm lại nhưng chỉ mang tính tạm thời

. Trung Quốc cân nhắc hợp tác với Đài Loan về cảng

. Trung Quốc có thể vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường du lịch thứ 2 thế giới vào năm 2013

ĐIỂM SÁCH:

Bán cầu Châu Á mới-sự chuyển giao tất yếu quyền lực toàn cầu sang phương Đông

Hà Thị Hậu