Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 2 (120)
Tháng: 2-2011
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Nghiên cứu khoa học:

Kinh tế Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI: một số đặc trưng nổi bật

Trần Quang Minh

Suy nghĩ về hợp tác năng lượng hạt nhân Việt Nam – Nhật Bản

Kumao Kaneko

Hài hòa quyền lực tại Châu Á

Lê Lêna

Học thuyết Fukuda những năm 1970 và việc tìm kiếm vai trò chính trị của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Hoàng Minh Hằng

Nhật Bản trước lựa chọn tự do hóa thương mại: nhìn từ WTO đến FTA/EPA, TPP

Đỗ Ánh

Sakamoto Ryoma – nhà kiến trúc liên minh đảo Mạc và khởi xướng cương lĩnh duy tân

Nguyễn Tiến Lực

Làng, nhà cửa truyền thống ở Việt Nam và Nhật Bản: sự tương đồng và khác biệt

Hoàng Minh Lợi

Tình hình nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc

Choi Ha-na

Nguồn nhân lực chất lượng cao dưới góc nhìn của các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam

Nguyễn Thị Anh Đào

Thông tin – Tư liệu:

Nhật Bản tăng cường năng lực nội các trong lĩnh vực an ninh quốc gia Hà Bảo

Nôi các Nhật Bản thông qua dự luật tăng cường xuất khẩu cơ sở hạ tầng

Nguyễn Bính

Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về hiệp ước quân sự

Bảo Bình

Kinh tế Nhật Bản vẫn suy giảm tại 7 vùng

Hải Anh

Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm hệ thống chính phủ điện tử ra nước ngoài

Vũ Minh

Busan đạt 2 triêu khách du lịch quốc tế trong 2 năm liên tiếp

Hải Đăng

Giới thiệu sách:

Mông Cổ - tiềm năng và thế mạnh về kinh tế

Hà Thị Hậu