Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 1 (119)
Tháng: 1-2011
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Nghiên cứu khoa học:

 

Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những điều chỉnh chính sách, mô hình phát triển ở các quốc gia

Nguyễn Xuân Thắng

Vai trò của Nhật Bản đối với tiến trình liên kết ở Đông Á

Ngô Phương Anh

Kinh tế Nhật Bản năm 2010: phục hồi khó khăn và chậm dần

Lưu Ngọc Trịnh

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản: thực trạng và giải pháp

Phạm Thị Thanh Bình – Lê Minh Tâm

Đóng góp của Nhật Bản trong phát triển kinh tế và xã hội của ba nước Đông Dương giai đoạn 1991-2005

Hoàng Thị Minh Hoa

Những tiền đề cho chính sách công nghiệp văn hóa Nhật Bản cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

Hạ Thị Lan Phi

Quan hệ Nhật Bản – Thái Lan trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai

Lê Thị Anh Đào

Những điểm chung thú vị giữa Tú Xương (Việt Nam) và Kim Sat Kat (Hàn Quốc)

Lý Xuân Chung

Người lao động nước ngoài ở Nhật Bản

Phan Cao Nhật Anh

Tìm hiểu giáo phái Omoto ở Nhật Bản

Nguyễn Ngọc Phương Trang

Thông tin – Tư liệu:

Gặp mặt đầu xuân và chúc mừng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Vũ Mai

Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á nhiệm kỳ 2011-2015

Hồng Dương

Giới thiệu sách:

Lịch sử tôn giáo Nhật Bản

Hồng Dương