Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 6 (124)
Tháng: 6-2011
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. PHẠM HỒNG THÁI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên Hội đồng

TS. LÝ XUÂN CHUNG
TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN QUANG MINH
TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG
GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản:

Tác động của hiệp định VJEPA đối với quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản

Hoàng Vĩnh Long

Kinh tế:

Quá trình đổi mới và triển vọng kinh tế Mông Cổ

Nguyễn Hữu Thăng

Thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Fukushima – một số tác động kinh tế chủ yếu đối với Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á

Phạm Quý Long

Xã hội:

Về chế độ bảo hiểm chăm sóc lâu dài ở Hàn Quốc

Trần Thị Nhung

Môi trường:

Biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc: tác động và ứng phó

Phạm Thị Xuân Mai

Lịch sử:

Về 9 văn bản thông thương giữa  Chúa Trịnh đàng ngoài và Nhật Bản thế kỷ XVII

Nguyễn Huy Khuyến

Sự biến đổi trong quan hệ quốc tế Đông Á giữa thế kỷ XIX:  Quan hệ giữa Việt Nam, Triều Tiên với Trung Quốc

Nguyễn Tiến Lực

Văn hóa:

Một số vấn đề về tiếp nhận văn học Đài Loan ở Việt Nam

Hà Văn Lưỡng

Thông tin – Tư liệu:

  • Những dấu hiệu phục hồi kinh tế của Nhật Bản sau động đất
  • Khuyến khích người nước ngoài giỏi chuyên môn tới làm việc tại Nhật Bản
  • Ảnh hưởng của động đất ở Nhật Bản tới doanh nghiệp Hàn Quốc
  • Người Đài Loan mua nhà ở Trung Quốc đại lục

Giới thiệu sách:

Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào, Campuchia

Hà Hậu