Trang chủ

Sinh hoạt khoa học: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiêp: Nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam”

Đăng ngày: 26-07-2017, 03:07 | Danh mục: Hoạt động khoa học, Hội nghị - Hội thảo

Ngày 14/7/2017, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức sinh hoạt khoa học trình bày kết quả nghiên cứu của báo cáo khoa học đồng thời cũng là đề tài cấp cơ sở năm 2016 “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam” do ThS. Nguyễn Ngọc Mai, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học có sự tham gia của toàn thể các cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Báo cáo khoa học được trình bày theo ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất đề cập đến cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trong đó đi sâu phân tích khái niệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên thế giới; nhận thức khái niệm trách nhiệm xã hội ở Hàn Quốc và tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội ở Hàn Quốc. Nội dung thứ hai đề cập đến thực trạng tiến hành hoạt động trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Hàn Quốc; Bối cảnh ra đời khái niệm trách nhiệm xã hội ở Việt Nam và tình hình tiến hành hoạt động trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Nội dung thứ ba, tác giả đưa ra một số nhận xét, đánh giá và gợi ý cho Việt Nam nhằm tăng hiệu quả thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Sinh hoạt khoa học: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiêp: Nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam”

ThS. Nguyễn Ngọc Mai trình bày kết quả nghiên cứu của Báo cáo khoa học

Từ các nội dung đã phân tích, tác giả đưa ra một số kết luận, đánh giá chung về vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Theo báo cáo, khái niệm trách nhiệm xã hội giờ đây không còn mới mẻ và xa lạ nữa mà gần như là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn và sứ mạng của mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày nay đã dần ý thức được sự cần thiết của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và chủ động tiến hành nó một cách tích cực trên tất cả các mặt không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Là một trong những nước coi trọng tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng lại gánh chịu những hậu quả tiêu cực về xã hội do các doanh nghiệp gây ra, đối với Việt Nam, việc nghiên cứu vấn đề trách nhiệm xã hội có giá trị thực tiễn to lớn.

Các nội dung ThS. Nguyễn Ngọc Mai trình bày đã nhận được nhiều sự quan tâm và ý kiến đóng góp, thảo luận của các cán bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến bối cảnh ra đời của khái niệm trách nhiệm xã hội; nhận thức của xã hội Hàn Quốc về vấn đề này; mặt trái của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hay vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại các nước Đông Bắc Á khác… đã được ThS. Nguyễn Ngọc Mai nhiệt tình chia sẻ, giải đáp.

 

Phương Hoa

 

0thảo luận