Trang chủ

TỔNG THƯ MỤC NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM

Đăng ngày: 16-06-2016, 03:22 | Danh mục: Ấn Phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thắm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015, 210 trang

Kí hiệu: Vt 501

Chuyên ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam đến nay đã đi qua một chặng đường hơn 20 năm. Mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn nhưng chuyên ngành này cũng đã đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh việc giảng dạy tiếng Hàn Quốc đang không ngừng mở rộng trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, công tác nghiên cứu Hàn Quốc cũng ngày một phát triển và đi vào chiều sâu. Nhiều công trình nghiên cứu về Hàn Quốc đã được thực hiện, trở thành nguồn tài liệu tham khảo quý giá trong việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu về Hàn Quốc ở Việt Nam.

Mặc dù vậy, một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là các công trình nghiên cứu về Hàn Quốc tại Việt Nam được xuất bản, phát hành với số lượng còn nhỏ. Không ít các kết quả nghiên cứu có giá trị được hỗ trợ kinh phí từ phía các quỹ nước ngoài mà chủ yếu là từ phía Hàn Quốc nhưng lại được in ấn với số lượng ít, chủ yếu dành cho mục đích biếu tặng nên khả năng quảng bá chưa cao. Trong khi đó, sự trao đổi tài liệu và kết quả nghiên cứu giữa các viện, trường đại học có nghiên cứu, giảng dạy về Hàn Quốc thường hạn chế và không thường xuyên do cách trở về địa lý và chưa có cơ chế hợp tác thích hợp. Cũng vì thế, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên cũng như những độc giả quan tâm về Hàn Quốc học gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác tài liệu trong nước để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của mình.

Được sự tài trợ của Quỹ Phát triển Hàn Quốc học (KSPS), Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương Hàn Quốc, trong thời gian qua đã tiến hành khảo sát, tra cứu và thư mục hóa các công trình nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam. “Tổng thư mục Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam” là công trình thể hiện kết quả nghiên cứu nói trên nhằm góp phần tổng kết hơn 20 năm phát triển của ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực này trong chặng đường tiếp theo.

Cuốn sách thống kê cho đến năm 2014 có tất cả 1.851 công trình nghiên cứu được thư mục hóa. Nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần. Phần 1 là sách, kỷ yếu hội thảo với 359 tài liệu. Phần 2 là đề tài nghiên cứu các cấp với 103 tài liệu. Phần 3 là bài tạp chí gồm 1.048 tài liệu. Phần 4 là luận án, luận văn với 113 tài liệu. Ngoài ra, cuốn sách có thêm phần phụ lục với 228 thư mục tài liệu gồm 50 luận án, luận văn của các du học sinh Việt Nam bảo vệ ở Hàn Quốc và 178 khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Hàn Quốc học trong nước nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và học tập của sinh viên đại học và sau đại học trong chuyên ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam.

Cuốn sách đã hệ thống hóa và cung cấp cho bạn đọc toàn bộ những kết quả nghiên cứu về Hàn Quốc tại Việt Nam. Từ đó, bạn đọc có được nền tảng tư liệu tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc định hướng nghiên cứu ở những bước tiếp theo. Có thể nói, đây thực sự là tài liệu bổ ích cho mọi đối tượng bạn đọc khi nghiên cứu về Hàn Quốc ở nước ta.

Thực hiện: Hà Hậu

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận