Trang chủ

JAPAN’S INTERNATIONAL RELATIONS

Đăng ngày: 19-02-2014, 09:25 | Danh mục: Giới thiệu sách

Quan hệ quốc tế của Nhật Bản

Tác giả: Glenn D. Hook, Julie Gilson,

Christopher W. Hughes, Hugo Dobson

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 587 trang

Kí hiệu: Lv 835

Ngôn ngữ: tiếng Anh

 

Trên thực tế, nhu cầu tìm hiểu về Nhật Bản của người nước ngoài là rất lớn nhưng khối lượng tài liệu có sẵn bằng tiếng Anh không nhiều và nhất là về quan hệ quốc tế của Nhật Bản. Tuy nhiên, các tác giả Phương Tây  Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson của cuốn sách “Japan’s international relations” cho rằng cần phải nỗ lực hơn nữa để giải thích vị trí của Nhật Bản trên thế giới. Đó là bởi vì, độc giả của 3 khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Á và các nơi khác khi chia sẻ với nhau ít nhất là những hiểu biết chung về vai trò toàn cầu và khu vực của Nhật Bản trên thế giới, họ thường xem các hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh diễn ra trong ba lĩnh vực chủ yếu này và trong các tổ chức toàn cầu. Một phần của lý do này là hầu hết, chứ không phải tất cả, các cuốn sách về quan hệ quốc tế của Nhật Bản chỉ đơn giản là xử lý bản dịch rút ngắn của chúng. So với các phương pháp tiếp cận được thực hiện trong cuốn Japan’s international relations, trong đó giải quyết các câu hỏi 'cái gì', 'tại sao' và 'như thế nào' về các quan hệ quốc tế của Nhật Bản trong 3 khía cạnh chính trị, kinh tế và an ninh cũng như trong 4 khu vực trọng điểm trong hoạt động quốc tế của Nhật Bản là Mỹ, Châu Âu, Đông Á và các tổ chức toàn cầu, phần lớn các công trình của một hoặc nhiều tác giả có xu hướng nghiên cứu các quan hệ quốc tế của Nhật Bản chỉ trong một lĩnh vực, một vấn đề hoặc một khu vực; mà không đưa ra những kết luận thống nhất hướng dẫn người đọc hướng tới một sự hiểu biết cơ bản và toàn diện về các quan hệ quốc tế của Nhật Bản. Vì vậy, họ có thể chỉ giải quyết câu hỏi ‘cái gì’, cung cấp chi tiết phong phú về quan hệ quốc tế của Nhật Bản mà không cần đưa vào lý thuyết; hoặc câu hỏi 'tại sao', như trong một nghiên cứu chi tiết quá trình hoạch định chính sách ngoại giao cụ thể mà không có bất kỳ sự tham khảo đến các tác động thực tế về vai trò kinh tế và sự hiện diện của Nhật Bản trên thế giới; hoặc câu hỏi ‘như thế nào’, cung cấp những hiểu biết về chức năng của ODA như là một phương tiện để thực hiện quan hệ chính trị ở Đông Á mà không cần đụng chạm đến vai trò và sự hiện diện của Nhật Bản ở những nơi khác trên thế giới.

Mục đích bao trùm của cuốn sách là để thay đổi tình trạng trên bằng cách chứng minh rằng, thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt các công cụ phân tích khoa học xã hội, quan hệ quốc tế của Nhật Bản có thể được giải thích như bình thường trong một cách hiểu cả về lý thuyết và toàn diện. Ở đây, động lực để các tác giả viết cuốn sách này là để giải thích trong khuôn khổ một cuốn sách hàng chuỗi các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt viết dành cho sinh viên đại học và sau đại học, cũng như các nhà hoạch định chính sách và những độc giả khác trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu này, các chương của cuốn sách nghiên cứu về “cái gì”, nhằm cố gắng để thiết lập những gì đã và đang là mô hình hành vi và vai trò của Nhật Bản trong hệ thống quốc tế; “tại sao”, nhằm giải thích lý do tại sao Nhật Bản lựa chọn hành xử theo cách đó; và “như thế nào”, về mặt phương tiện, phương pháp và hiệu quả của việc Nhật Bản tiếp tục theo đuổi vai trò quốc tế của mình như thế nào. Bằng cách này, cuốn sách cung cấp cho người đọc một mô tả, phân tích và giải thích về các quan hệ quốc tế của Nhật Bản trong ba khía cạnh và 4 khu vực hoạt động như đã nói ở trên, dành cho cả những nhà nghiên cứu biết tiếng Nhật Bản và tiếng Anh.

Cụ thể, nội dung của cuốn sách gồm 6 phần như sau:

Phần 1: Quan hệ quốc tế của Nhật Bản: Cái gì, tại sao và như thế nào

Phần 2: Quan hệ Nhật – Mỹ

Phần 3: Quan hệ Nhật – Đông Á

Phần 4: Quan hệ Nhật – Châu Âu

Phần 5: Tổ chức Nhật Bản – toàn cầu

Phần 6: Quan hệ quốc tế của Nhật Bản

Đây là vấn đề khá hấp rất và được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách “Japan’s international relations” của các tác giả Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson xuất bản năm 2011.

Thực hiện: Hà Hậu

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận