Trang chủ

SỰ TRỖI DẬY VỀ QUÂN SỰ CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Đăng ngày: 10-10-2013, 10:22 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Đỗ Minh Cao chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 254 trang

Kí hiệu: Vv 2507

 

Để tiếp tục công cuộc cải cách và mở cửa, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, trở thành một trong những nước mạnh trên thế giới, Trung Quốc đang và sẽ đẩy mạnh phát triển mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và quân sự là những bộ phận cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia của mình. Hiện đại hóa quân sự là công cuộc khó khăn phức tạp, tuy nhiên, mười năm gần đây, trong lĩnh vực này, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu nhất định. Hiện nay, về sức mạnh quân sự, Trung Quốc được đánh giá là một trong số những quốc gia hàng đầu trên thế giới.

Tìm hiểu sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc là nhằm mục tiêu: thứ nhất, đưa ra được bức tranh tương đối hoàn thiện về an ninh quốc phòng nói chung và về hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc nói riêng trong mười năm đầu của thế kỷ XXI; thứ hai, chỉ ra những ảnh hưởng nhiều chiều của công cuộc này đối với tình hình an ninh trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung, đặc biệt là đối với Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là vấn đề liên quan đến biên giới và Biển Đông; thứ ba, qua một số bài học được và chưa được của việc thực thi an ninh quốc phòng, đặc biệt là công cuộc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, những nước có quan hệ với nước này có thể có những bước đi phù hợp, trong đó có Việt Nam; thứ tư, phát huy những bài học tích cực trong xây dựng lực lượng quân sự hiện đại, đặc biệt trong công nghiệp quốc phòng “kép” – “quân sự - dân sự”, giúp một số nước, trong đó có Việt Nam, tăng cường hiệu quả của chính sách và việc thực hiện đường lối kết hợp quân, dân sự thúc đẩy phát triển chung của đất nước; thứ năm, đưa ra được một số gợi ý, kiến nghị trong đối sách của Việt Nam với Trung Quốc về lĩnh vực quân sự.

Cuốn sách “Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do TS. Đỗ Minh Cao chủ biên có nội dung được thể hiện trong 3 chương như sau:

Chương 1: Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc mười năm đầu thế kỷ XXI. Trong đó, các tác giả phân tích sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc trong bối cảnh về lịch sử, đối nội và quốc tế; những nhân tố chính thúc đẩy sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI; thực trạng sức mạnh quân sự của Trung Quốc; thực hiện hóa sức mạnh quân sự Trung Quốc – ngoại giao quân sự; đánh giá sức mạnh quân sự Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI.

Chương 2: Định hướng và giải pháp quân sự Trung Quốc đến năm 2020 – khả năng trỗi dậy quân sự  của Trung Quốc. Nội dung chính của chương này tập trung phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế trước khi Trung Quốc bước vào hiện đại hóa quân sự trong giai đoạn mới; những định hướng, chiến lược và mục tiêu quân sự lớn của Trung Quốc; khả năng thực thi trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc trong thời gian tới.

Chương 3: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Trong chương này, các tác giả đề cập đến vấn đề chủ quyền biển đảo và chủ quyền dân tộc của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng; những ứng xử đối với Trung Quốc nói chung và tại Biển Đông nói riêng; việc xây dựng lực lượng vũ trang Việt Nam hùng mạnh từ những kinh nghiệm và bài học từ sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và Việt Nam. Từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, mỗi bạn đọc đều có những nhận xét, đánh giá riêng của mình về sự trỗi dậy của nước này. Cuốn sách đã cung cấp những thông tin hữu ích về sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc và giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bức tranh quân sự đang được hiện đại hóa của Trung Quốc. Xin giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Thực hiện: Hà Hậu

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận