Trang chủ

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024

Đăng ngày: 21-06-2024, 21:39 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 18/06/2024 tại trụ sở làm việc tầng 7, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; TS. Ngô Hương Lan, Phó Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cùng toàn thể các đồng chí trưởng/phó phòng, Giám đốc/Phó Giám đốc các Trung tâm Nghiên cứu, Đại diện các tổ chức chính trị, các viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng 6 tháng cuối năm 2024

TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã trình bày bản Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Trong 6 tháng đầu năm 2024 với những thành tích đạt được của năm 2023, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á tiếp tục duy trì sự phát triển đúng hướng và ổn định về căn bản, phát huy công tác chuyên môn, xây dựng sự đoàn kết trong tập thể cán bộ của Viện là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những thuân lợi, trong 6 tháng đầu năm 2024, Viện tiếp tục đứng trước không ít khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn xuất phát từ yêu cầu kiện toàn lại cơ cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Việc triển khai cơ cấu lại tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn về mặt số lượng, nâng cao chất lượng, tuy nhiên Viện lại đang đứng trước những khó khăn về thiếu hụt cán bộ do nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, nhất là các cán bộ nghiên cứu có trình độ cao. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tiếp tục khuyết thiếu các chức danh lãnh đạo cấp Viện, chưa kiện toàn được chức danh Lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á đã dẫn đến những khó khăn lớn đối với hoạt động của Viện, đặt ra nhu cầu cấp bách đối với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp viện, cấp phòng của đơn vị trong tình hình mới. Mặc dù Viện phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ cùng với sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, sự chỉ đạo chặt chẽ sâu sát của tập thể lãnh đạo và sự đồng lòng, nỗ lực của tất cả cán bộ trong cơ quan, về cơ bản Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt hoạt động.

Đánh giá những thành tựu đạt được trong 6 tháng đầu năm, TS. Trần Hoàng Long nhấn mạnh các điểm chính : Thứ nhất, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện tiếp tục có sự chuyển biến về chất lượng. Các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở đều đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Môi trường nghiên cứu khoa học trong toàn cơ quan không ngừng được cải thiện, các tọa đàm sinh hoạt khoa học đi vào quy củ và có chất lượng..; Thứ hai, công tác hợp tác quốc tế tiếp tục giữ vững được sự tín nhiệm với các đối tác truyền thống như Japan Foundation, Korea Foundation đồng thời bắt đầu mở rộng thêm được sự hợp tác với các đối tác khác như JICA, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Viện Nghiên cứu Triều Tiên, Đại học Dongguk, các trường Đại học tại Nhật Bản và Hàn Quốc góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; Thứ ba, các mặt công tác khác như tổ chức-cán bộ, tài chính, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, công đoàn, thanh niên… đều đạt được những thành tích ; đáng kể, góp phần vào những thành tích chung của Viện.Thứ tư, tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và ngoại ngữ của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị ngày càng được nâng cao. Hầu hết các cán bộ trẻ đều có ý thức học tập nâng cao trình độ với việc tham gia các khóa học ngắn hạn, nghiên cứu sinh và các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Viện đã gần như phổ cập trình độ thạc sĩ không chỉ trong số các cán bộ làm công tác nghiên cứu mà cả các cán bộ làm tại các phòng chức năng. Đạt được những thành tựu đó là nhờ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các cơ quan chức năng đối với các hoạt động của Viện, sự đoàn kết thống nhất trong chi ủy, lãnh đạo Viện, các cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được duy trì và luôn được quán triệt và củng cố, hoạt động của Viện được thực hiện trên cơ sở các quy chế đã được ban hành, tạo cơ sở nền tảng pháp lý cho các hoạt động của cơ quan trên mọi phương diện: khoa học, tài chính, tổ chức, thi đua- khen thưởng...

Bên cạnh nội dung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, Hội nghị tập trung đi vào thảo luận, bàn bạc phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Trên cơ sở phân tích những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục các mặt công tác của Viện trong 6 tháng đầu năm 2024, TS. Trần Hoàng Long đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là trong 6 tháng cuối năm 2024, Viện sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trên tất cả các mặt từ nghiên cứu khoa học đến các lĩnh vực hoạt động khác. Các giải pháp chủ yếu cần triển khai bao gồm các giải pháp về tổ chức bộ máy, giải pháp về chuyên môn và giải pháp về tài chính. Đặc biệt, vấn đề kiện toàn chức danh lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á là vấn đề cấp bách của Viện, nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như những ý kiến đóng góp của các viên chức với mong muốn sớm tháo gỡ những khó khăn để cán bộ nghiên cứu có đầu ra cho các công bố nghiên cứu.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị sơ kết, TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cũng đã thông qua các đề xuất, kiến nghị của Viện với Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sớm kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Viện đáp ứng yêu cầu của Viện Hàn lâm giao phó. Đồng thời, sát sao hướng dẫn đơn vị sớm thực hiện được quy trình bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, đồng thời trên cơ sở xác định định biên biên chế cho Viện, cho phép Viện bổ sung chỉ tiêu biên chế nhằm đảm bảo số lượng người làm việc, nâng cao năng lực khoa học của đơn vị.

Phạm Thị Nhung

0thảo luận