Trang chủ

Thành quả chống dịch COVID-19: Vai trò lãnh đạo của Đảng và Đại đoàn kết toàn dân

Đăng ngày: 11-10-2022, 02:55 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid - 19 của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong mấy năm qua dù trải qua nhiều khó khăn, "khốc liệt" song về cơ bản đã vượt qua đại dịch với những thành quả to lớn không thể phủ nhận. Những thành quả đó có từ sự kết tinh của nhiều nhân tố nhưng cần khẳng định chắc chắn về một nhân tố tiên quyết dẫn đến thành công ấy chính là vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua làn sóng dịch bệnh lần thứ tư và cũng trong khoảng thời gian ấy, Việt Nam phải đối mặt với vô vàn khó khăn, phức tạp dường như chưa có tiền lệ trong lịch sử dịch tễ của dân tộc. Thực tế của thời kỳ đầu dịch không tránh khỏi hiện tượng người dân hoang mang, lo lắng, thậm chí hoảng loạn, sợ hãi trước sự "nguy hiểm" của đại dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để từng bước ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của toàn dân. Những thành quả bước đầu của phòng, chống dịch Covid-19 đã nhanh chóng lấy lại cân bằng và sự an toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng và Nhà nước.

Khi cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bước vào giai đoạn nước rút nhiều cam go, thử thách chưa từng có năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ra Lời kêu gọi đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước đoàn kết, đồng sức đồng lòng, tạo niềm tin, động lực thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó là cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, địa phương tập trung triển khai, ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động, tích cực bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh, nòng cốt cùng ngành y tế cùng với các lực lượng quân đội, công an triển khai các biện pháp cụ thể. Với tinh thần khẩn trương, chủ động phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình, diễn biến của dịch bệnh, từ đó đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời, phối hợp với Đảng, Chính phủ là "Chống dịch như chống giặc" huy động tối đa sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội. Bên cạnh việc vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, trong Đảng, toàn dân vừa nỗ lực cao nhất để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Trải qua bốn làn sóng dịch bệnh Covid-19, đến nay, Đảng và nhân dân đã hành động kịp thời, qua đó kiểm soát tình hình các vùng dịch tốt nhằm giảm thiểu tối đa sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới đe dọa tính mạng công đồng. Sự thành công trong kiểm soát tình hình dịch bệnh là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ sự điều hành kịp thời của Chính phủ theo Chỉ thị số 15 và 16 về giãn cách, cách ly xã hội cũng như kết hợp với sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của toàn dân. Bên cạnh đó còn là sự đoàn kết, đồng lòng của các bộ, ban, ngành từ trung ương và địa phương, điều đó thể hiện rõ nhất về sức mạnh to lớn của thể chế chính trị ở nước ta.

Năm 2020, Việt Nam đạt nhiều thành quả trong phòng, chống dịch Covid-19 và đến năm 2021 dù xuất hiện những ca nhiễm mới nhưng người dân vẫn tiếp tục bày tỏ tin tưởng về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đồng thời tin rằng nước ta sẽ tiếp tục vượt qua đại dịch thành công như năm 2020. Tuy nhiên, làn sóng dịch thứ tư bùng phát (tháng 5 năm 2021) đã đe dọa nghiêm trọng thành quả của Việt Nam trong 3 đợt dịch trước đó, đe dọa đến sự phát triển đất nước trong thời gian dài. Trong bối cảnh như thế, một lần nữa Đảng, Nhà nước tiếp tục nêu cao quan điểm "chống dịch như chống giặc", từ đó có những sự điều chỉnh, điều hành kịp thời của cả hệ thống chính trị kết hợp với sự đồng lòng toàn dân quyết tâm dập dịch hoàn toàn. Trên thực tế, quan điểm trên của Đảng đi vào cuộc sống đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn nữa, sự đúng đắn, vào cuộc kịp thời của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng đã giúp Việt Nam phản ứng nhanh nhạy, kịp thời với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Rõ ràng, khi dịch Covid -19 lên cao điểm, phức tạp, tốc độ lây lan nhanh chóng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến chống dịch càng giữ vị trí quan trọng đối với vận mệnh quốc gia dân tộc. Cùng với đó, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 cũng thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh.

Từ khi xảy ra đại  dịch Covid-19 đến nay, bản lĩnh cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu của Đảng viên đã được thể hiện rõ nhất. Nhiều Đảng viên không ngại khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng vẫn tích cực tham gia các tổ chức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, các chốt kiểm soát dịch tại khu dân cư, đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch của nhân dân. Nhiều Đảng viên cũng luôn là người tiên phong trong các hoạt động ủng hộ, vận động đóng góp cho công tác phòng, chống dịch giúp đỡ các gia đình có người đang cách ly y tế v.v. Qua những việc làm thiết thực, sự gương mẫu của mỗi Đảng viên đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch.

Những thành quả của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Phản ứng chính sách hết sức nhanh nhậy, mạch lạc và mạnh mẽ; Năng lực và kinh nghiệm chống dịch của ngành y tế; Sự ủng hộ và đồng lòng của người dân... Song, có một nguyên nhân sâu xa hơn, cơ bản và mang tính chất quyết định là sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh to lớn của thể chế chính trị ở Việt Nam. Nội hàm cơ bản của thể chế chính trị ấy không gì khác hơn là biểu hiện của truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong dựng nước và giữ nước mà thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã minh chứng rõ ràng cho điều đó. Thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đảng của nhân dân, vì nhân dân, luôn lắng nghe tiếng nói và tâm trạng của nhân dân. Chính vì lẽ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc và huy động được sự tham gia của toàn thể người dân. Đây là nền tảng tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện các biện pháp chống dịch một cách mạnh mẽ, huy động được các nguồn lực lớn trong thời gian ngắn phục vụ công tác phòng, chống dịch. Không những thế, công tác triển khai hoạt động phòng, chống dịch tại các địa phương cho thấy có sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đoàn kết, tương trợ giữa nghành y tế với các bộ, ban ngành khác cũng như giữa các địa phương trong cả nước.

Thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đó là "Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19", mỗi người dân đều là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Hơn nữa, Đảng luôn đặt tính mạng con người và lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, Việt Nam đã phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó nhanh chóng ngăn chặn sự nguy hiểm của đại dịch với những thành quả đặc biệt ấn tượng trước thời gian qua.

Một điểm đặc biệt là tại Việt Nam, quân đội tham gia phòng, chống đại dịch bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim của đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, hi sinh. Chính sự tham gia của lực lượng quân đội đã góp phần quan trọng làm giảm thiều những hạn chế, bất cập trong triển khai dập dịch. Bởi lẽ, bên cạnh sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, còn không ít đơn vị, cá nhân trong cộng đồng vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch, do đó gây ảnh hưởng nhiều đến công tác chống dịch của đất nước. Không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch làm lây lan dịch bệnh. Không chỉ vậy, một số trường hợp chống lại lực lượng chức năng kiểm soát dịch bệnh, tung tin sai lệch về diễn biến và biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gây ảnh hưởng tâm lý đến người dân, đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, còn có một số hạn chế trong phòng chống dịch ở các địa phương, trong đó có nguyên nhân đến từ các tổ chức cộng đồng, chẳng hạn vẫn còn hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số nơi. Song, trên tất cả những thành quả to lớn trong phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua là minh chứng rõ nét nhất về vai trò lãnh đạo của Đảng và đại đoàn kết toàn dân. Chính vì vậy, những hạn chế kể trên, thậm chí các thông tin sai sự thật, không có căn cứ khoa học về hiệu quả của các loại vaccine Covid-19 đều bị dẹp tan trước sức mạnh đoàn kết toàn dân, vững tin vào Đảng. Rõ ràng, việc phát huy vai trò đoàn kết toàn dân là nguồn lực quyết định thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay. Việc người dân chấp hành tốt các khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch là góp phần quan trọng cùng với lực lượng tuyến đầu, các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua thực tế, phòng, chống dịch Covid -19 cho thấy tinh thần đoàn kết, niềm tin vào Đảng trong nhân dân được củng cố, nhân lên sức mạnh vô cùng lớn chiến thắng đại dịch. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.

Hiện nay, về cơ bản đại dịch Covid-19 đã bị "dập tắt" tại Việt Nam song phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách bởi công  cuộc phòng, chống dịch bệnh vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên, những thành quả to lớn đạt được thời gian qua của Việt Nam là không thể phủ nhận. Thành quả đó chính là kết quả của sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Điều này thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây chính là nền tảng quan trọng nhất để tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng hoàn toàn dịch Covid-19, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trên trường quốc tế.

 

TS. Hoàng Minh Lợi

Viện NC Đông Bắc Á

0thảo luận