Trang chủ

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo thuộc các đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 và 2022-2023

Đăng ngày: 2-08-2022, 10:51 | Danh mục: Hoạt động khoa học, Đề tài cấp Bộ, Hội nghị - Hội thảo

Trong tháng 7/2022, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức các hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ bao gồm:

Hội thảo:  “Một số vấn đề lao động của Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và gợi ý giải pháp” thuộc đề tài cấp Bộ do TS. Phan Cao Nhật Anh làm chủ nhiệm

Hội thảo: “Đánh giá ảnh hưởng của Văn hóa đại chúng Nhật Bản, Hàn Quốc và gợi ý giải pháp” thuộc đề tài cấp Bộ do TS. Hạ Thị Lan Phi làm chủ nhiệm.

Hội thảo: “Bối cảnh hình thành và các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc” thuộc đề tài do PGS.TS Nguyễn Duy Lợi làm chủ nhiệm

Hội thảo: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với chuỗi giá trị ở các nền kinh tế Đông Bắc Á” thuộc đề tài cấp Bộ do TS. Phí Hồng Minh làm chủ nhiệm

Hội thảo: “Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam”  thuộc đề tài cấp Bộ do TS. Ngô Văn Vũ làm chủ nhiệm;

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo thuộc các đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 và 2022-2023
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo thuộc các đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 và 2022-2023
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo thuộc các đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 và 2022-2023

Các báo cáo viên trình bày tại các hội thảo đề tài cấp Bộ

Chủ trì các hội thảo là TS. Trần Hoàng Long, Phó Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á với sự tham dự của nhóm đề tài cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong Viện. Trong các buổi hội thảo, sau khi nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến thảo luận, góp ý sôi nổi về các vấn đề liên quan.

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo thuộc các đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 và 2022-2023

Các đại biểu tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức hội thảo thuộc các đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 và 2022-2023

TS. Trần Hoàng Long tổng kết hội thảo

Kết thúc hội thảo, TS. Trần Hoàng Long tổng kết, đánh giá tổng quan về hội thảo, đề nghị các đề tài bám sát các mục tiêu đề ra cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp từ các chuyên gia để sớm hoàn thiện và bảo vệ cấp cơ sở đúng tiến độ.

 

Kiều Dung

0thảo luận