Trang chủ

Tọa đàm khoa học “Vai trò của hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân: Khảo sát qua trường hợp ở Nhật Bản”

Đăng ngày: 15-07-2020, 13:40 | Danh mục: Hoạt động khoa học

Ngày 14/07/2020, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, ThS. Nguyễn Ngọc Nghiệp, Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh đã trình bày báo cáo khoa học với chủ đề: “Vai trò của Hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân: khảo sát qua trường hợp ở Nhật Bản”.

Tọa đàm khoa học “Vai trò của hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân: Khảo sát qua trường hợp ở Nhật Bản”
Việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân ở các quốc gia trong thời đại ngày nay là việc làm rất quan trọng. Vai trò của hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân thể hiện qua các chức năng của hiến pháp trong việc hạn chế quyền lực nhà nước, ràng buộc trách nhiệm của nhà nước và làm hệ quy chiếu cho các văn bản dưới hiến pháp. Hiến pháp Nhật Bản với tư cách là hiến pháp dân chủ, tiến bộ, ghi nhận chủ quyền thuộc về nhân dân và sự tôn trọng các quyền con người, quyền công dân như là một nội dung quan trọng của hiến pháp. Bởi vậy, Hiến pháp Nhật Bản có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân ở Nhật Bản. Dựa trên quan điểm đó, báo cáo khoa học của ThS. Nguyễn Ngọc Nghiệp bên cạnh đề cập những vấn đề lý luận, việc đảm bảo quyền con người, còn tập trung làm rõ quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Nhật Bản, cụ thể đề cập đến sự ra đời và nội dung chính của Hiến pháp Nhật Bản; cách thức ghi nhận quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Nhật Bản; vai trò đảm bảo quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp Nhật Bản.

Các cán bộ tham dự đã có những câu hỏi và ý kiến thảo luận góp ý sôi nổi xoay quanh nội dung của báo cáo và những liên hệ cụ thể với quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam.

Mỹ Hoa

0thảo luận