Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 4 (266)
Tháng: 4-2023
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

 

Ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Moon Jae-in

Phan Thị Anh Thư

 

Sáng kiến Văn minh toàn cầu của Trung Quốc

Trần Thị Hải Yến

 

Đóng góp của Nhật Bản vào tiến trình hòa bình Campuchia đầu những năm 1990

Trần Xuân Hiệp

 

Một số thành tựu và nguyên nhân phát triển kinh tế của Hàn Quốc giai đoạn 2001-2010

Nguyễn Anh Chương

 

Độc quyền trong nền kinh tế nền tảng ở Trung Quốc: Thực trạng và giải pháp

Trần Thu Minh

 

Vấn đề lương thực của Triều Tiên hiện nay

Trần Thị Mỹ Hoa

 

Thỏa thuận không cạnh tranh trong quan hệ lao động theo pháp luật Nhật Bản – kinh nghiệm cho Việt Nam

Lê Đình Quang Phúc

 

Hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản từ năm 1992 đến nay

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

3

 

 

13

 

 

22

 

 

31

 

 

41

 

 

51

 

 

 

61

 

 

69

 

79