Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 3 (265)
Tháng: 3-2023
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

 

 

Chính sách Biển Đông của Nhật Bản giai đoạn 2012-2020

Vũ Vân Anh

 

Những giải pháp mới trong quá trình xây dựng chính phủ pháp trị ở Trung Quốc hiện nay

Nguyễn Diệu Hương

Giáo dục ở một số quốc gia Đông Bắc Á: Truyền thống, đặc tính và xu thế phát triển

Nguyễn Văn Kim

 

Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Lê Đăng Minh, Lưu Ngọc Trịnh

 

Quá trình hình thành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đài Loan

Nguyễn Đức Chiện, Ngô Văn Vũ,

Nguyễn Thị Ngân, Lê Quý Dương

Kinh tế Nhật Bản năm 2022: Một số đặc điểm nổi bật và chính sách ứng phó

Trần Ngọc Nhật

 

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc

Nghiêm Thúy Hằng, Đồng Xuân Dương

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

3

 

 

 

12

 

21

 

 

39

 

 

 

51

 

 

61

 

 

71

 

79