Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 2 (264)
Tháng: 2-2023
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc – Tác động và triển vọng phát triển sau Đại hội

Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng

 

Sự thay đổi chiến lược răn đe của chính quyền Triều Tiên Kim Jong-un

Phan Cao Nhật Anh

 

Triển vọng của Tứ giác kim cương và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Ngọc Nghiệp

 

Chính sách của Trung Quốc đối với vấn đề thống nhất đất nước trên bán đảo Triều Tiên và Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Trần Thị Tâm

Những vấn đề chính trị nổi bật của Mông Cổ năm 2022

Trương Phan Thanh Thủy

 

Tác động của chính sách “một quốc gia, hai chế độ” tới quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan

Hoàng Đức Hải

 

Quyền sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia tại Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Hoàng Minh Lợi

 

Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Nhật Bản và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Trần Thị Hải Yến, Vũ Thị Phương Giang

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

13

 

 

21

 

 

 

30

 

 

41

 

 

51

 

 

60

 

 

71

 

79