Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 1 (263)
Tháng: 1-2023
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]-->

MỤC LỤC

Hợp tác Hàn Quốc - ASEAN trong thế kỷ XXI và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Phan Thị Anh Thư

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc những năm 1938 - 1940

Lê Văn Yên, Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Nho giáo - phương tiện quyền lực mềm của các nước Đông Á

Trần Nguyên Khang

Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đài Loan năm 2022 và triển vọng năm 2023

Vũ Thùy Dương

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong phòng, chống Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế (2020-2022)

Trần Ngọc Dũng

Ý nghĩa của việc nghiên cứu về Ando Shoeki (An Đằng Xương Ích)

Hashimoto Kazutaka

Chính sách trung hòa khí thải carbon và giảm phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc- kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Hoàng Phước Hạnh, Vũ Đức Nghĩa Hưng

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

3

 

11

 

20

 

 

30

 

39

 

49

 

 

69

79

 

 

Tp chí

NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

Số 1 (263) – 2023

Năm thứ 29

ISSN 2354-077X

XUẤT BẢN 1 THÁNG 1 KỲ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM * VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]-->

MỤC LỤC

Hợp tác Hàn Quốc - ASEAN trong thế kỷ XXI và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Phan Thị Anh Thư

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc những năm 1938 - 1940

Lê Văn Yên, Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Nho giáo - phương tiện quyền lực mềm của các nước Đông Á

Trần Nguyên Khang

Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đài Loan năm 2022 và triển vọng năm 2023

Vũ Thùy Dương

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong phòng, chống Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế (2020-2022)

Trần Ngọc Dũng

Ý nghĩa của việc nghiên cứu về Ando Shoeki (An Đằng Xương Ích)

Hashimoto Kazutaka

Chính sách trung hòa khí thải carbon và giảm phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc- kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Hoàng Phước Hạnh, Vũ Đức Nghĩa Hưng

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

3

11

20

30

39

49

69

79