Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 12 (262)
Tháng: 12-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Một số vấn đề chính trị - an ninh nổi bật tại khu vực Đông Bắc Á năm 2022 và triển vọng

Phạm Hồng Thái

 

30 năm quan hệ kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc

Nguyễn Thị Thắm

 

Quan hệ hợp tác của Hàn Quốc với các nước trong Chính sách phương Bắc mới

Võ Hải Thanh

 

Tác động của việc đi du học, thực tập tại Nhật Bản đối với việc nâng cao năng lực của sinh viên - Nhìn từ thực tế của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

Trần Thị Thu Thủy

 

Chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)

Trần Thị Tâm

 

Hệ thống biểu tượng trong tác phẩm manga Death Note của Oba Tsugumi

Trần Thị Thục, Nguyễn Sỹ Hiếu

 

Những biến đổi vai trò trụ cột gia đình ở Nhật Bản hiện nay

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

Tổng mục lục năm 2022

 

 

 

 

 

 

3

 

 

13

 

 

22

 

 

 

32

 

 

 

40

 

 

49

 

 

 

59

 

67

 

69