Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 11 (261)
Tháng: 11-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

 

MỤC LỤC

 

 

Tứ giác kim cương và tác động của nó đến an ninh châu Á

Nguyễn Ngọc Nghiệp

 

Chế độ nhãn hiệu tập thể địa phương và chế độ chỉ dẫn địa lý hiện hành của Nhật Bản

Nguyễn Phương Thúy

 

Phát triển sản xuất thông minh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc

Bùi Đông Hưng

Thực trạng phát triển thương mại điện tử ở Hàn Quốc

Nguyễn Ngọc Mai

 

Thực trạng lao động không chính thức ở Nhật Bản

Nguyễn Ngọc Phương Trang

Kinh nghiệm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở Nhật Bản

Trần Ngọc Nhật

 

Giáo dục văn hóa truyền thống trong trường phổ thông ở Hàn Quốc từ năm 2000 đến nay

Phan Thị Oanh

 

Đôi nét về giáo dục mầm non Nhật Bản và liên hệ với Việt Nam

Vũ Thị Phương Hoa

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

13

 

 

23

 

 

33

 

 

43

 

51

 

 

 

60

 

 

71

 

79