Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 9 (259)
Tháng: 9-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và những chuyển biến trong nghiên cứu và đào tạo về Hàn Quốc tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thắm

 

Yếu tố song phương, chi phối và thách thức trong chính sách của Trung Quốc với ASEAN

Nguyễn Anh Cường, Hoàng Đức Hải

 

Bầu cử Thượng viện 2022: Bước ngoặt của nền chính trị Nhật Bản

Đỗ Thị Ánh

 

Phong trào Hoa Hướng Dương và tác động của nó tới chính sách của đảng cầm quyền

Trần Thị Duyên

 

Những dấu hiệu tích cực trong quan hệ liên Triều dưới thời Tổng thống Moon Jae-in

Trần Thị Mỹ Hoa

 

Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc hiện nay

Phạm Thu Thủy

 

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc từ năm 2000 đến nay

Nguyễn Ngọc Mai, Lê Minh Hiếu

 

Vấn đề đào tạo nghề cho thanh niên tại Nhật Bản hiện nay

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

3

 

 

 

13

 

 

22

 

 

31

 

 

41

 

 

49

 

 

59

 

 

69

 

79