Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 7(257)
Tháng: 7-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. TRẦN HOÀNG LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Trần Hoàng Long, Trần Thị Hải Yến

 

Hợp tác an ninh của Nhật Bản với các nước Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay

Nguyễn Đức Tâm

 

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản từ năm 2000 đến nay

Nguyễn Thị Thanh Tú

 

Lao động di cư ở Trung Quốc giai đoạn 2000 – 2020

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Ràng

 

Ito Hirobumi - nhà lãnh đạo xuất sắc của Minh Trị duy tân

Nguyễn Tiến Lực

 

Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp giữa Việt Nam Cộng hòa và Trung Hoa Dân quốc (1959-1963)

Nguyễn Thế Trung

 

Vấn đề manga “độc hại” ở Nhật Bản: Nhìn từ góc độ giáo dục

Hạ Thị Lan Phi

 

Bạo hành trong gia đình Nhật Bản hiện nay

Vũ Thị Phương Hoa

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

13

 

 

23

 

 

32

 

 

 

41

 

 

 

50

 

 

 

60

 

 

70

 

79