Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 6 (256)
Tháng: 6-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. LÊ THỊ THU GIANG

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. TRẦN HOÀNG LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

PGS.TS. NGUYỄN DUY LỢI

TS. HOÀNG MINH LỢI

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

TS. NGUYỄN VĂN TUÂN

TS. VÕ HẢI THANH

 

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Thực trạng và triển vọng

Cao Nguyễn Khánh Huyền, Nguyễn Tuấn Bình

 

Nhìn lại 20 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (2002-2022)

Nguyễn Văn Tuấn

 

Kinh nghiệm phát triển cộng đồng nông thôn Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Đức Chiện

 

Thành tựu của chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia tại Hàn Quốc từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Hoàng Minh Lợi

 

Chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng thủ công truyền thống ở Nhật Bản thời kì đại dịch COVID-19

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Geun-hye

Trần Ngọc Nhật

 

Kinh nghiệm phát triển du lịch ẩm thực của Nhật Bản, Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Lý Hoàng Phú

 

Diễn ngôn nữ quyền trong tiểu thuyết của Shin Kyung Sook

Tạ Thanh Loan

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

13

 

 

 

 

22

 

 

 

31

 

 

 

41

 

 

 

 

49

 

 

 

59

 

 

 

69

 

79