Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 5 (255)
Tháng: 5-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. LÊ THỊ THU GIANG

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. TRẦN HOÀNG LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

PGS.TS. NGUYỄN DUY LỢI

TS. HOÀNG MINH LỢI

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

TS. NGUYỄN VĂN TUÂN

TS. VÕ HẢI THANH

 

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Hợp tác chiến lược Nhật Bản - Ấn Độ

Phan Cao Nhật Anh

 

Nhìn lại đối ngoại Trung Quốc năm 2021

Trần Thị Hải Yến, Võ Minh Hùng

 

Tình hình chính trị - kinh tế của Mông Cổ năm 2021

Trương Phan Thanh Thủy

 

Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các giá trị tham khảo cho Việt Nam

Nguyễn Duy Lợi

 

Quá trình hình thành và phát triển của hợp tác xã ở Hàn Quốc

Tống Thùy Linh

 

Phát triển năng lượng tái tạo ở Đài Loan

Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Nhật Quang

 

Trung Quốc ứng phó với “bong bóng” nợ của thị trường bất động sản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đinh Công Hoàng

 

Kinh nghiệm của Nhật Bản về phát triển thương hiệu quốc gia

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

20

 

 

 

28

 

 

 

39

 

 

49

 

 

 

59

 

 

 

68

 

79