Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 4 (254)
Tháng: 4-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH

TS. LÊ THỊ THU GIANG

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. TRẦN HOÀNG LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

PGS.TS. NGUYỄN DUY LỢI

TS. HOÀNG MINH LỢI

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

TS. NGUYỄN VĂN TUÂN

TS. VÕ HẢI THANH

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Cạnh tranh ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ ở Tiểu vùng sông Mekong trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Trần Ngọc Dũng

 

Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và Hàn Quốc từ sau Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA)

Đặng Thu Thủy

 

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản: Cơ hội và thách thức

Nguyễn Thị Thanh Lam – Nguyễn Thị Ánh

 

Những đóng góp nổi bật của Tập đoàn SAMSUNG, Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Đoàn Thị Trà Thu

 

Tiến trình phát triển thương hiệu quốc gia của Nhật Bản và hàm ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Xuân

 

Tư tưởng và hoạt động cổ súy chiến tranh trong giới Phật giáo Nhật Bản thời kỳ Meiji (1868-1912)

Phạm Thị Thu Giang

 

Hợp tác văn hóa của Hàn Quốc với ASEAN trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Phan Thị Anh Thư

 

Yếu tố Phật giáo trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt

Hoàng Thị Yến, Vũ Hoàng Hà

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

13

 

 

22

 

 

 

 

32

 

 

 

42

 

 

 

51

 

 

60

 

 

69

 

79