Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 3 (253)
Tháng: 3-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

S. LƯU TUẤN ANH

TS. LÊ THỊ THU GIANG

TS. HOÀNG MINH HẰNG

TS. NGÔ HƯƠNG LAN

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

TS. TRẦN HOÀNG LONG

TS. HOÀNG MINH LỢI

PGS.TS. NGUYỄN DUY LỢI

TS. HOÀNG MINH LỢI

GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM

TS. ĐẶNG XUÂN THANH

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

TS. NGUYỄN THỊ THẮM

TS. NGUYỄN VĂN TUÂN

TS. VÕ HẢI THANH

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

Lời tòa soạn

 

Rủi ro toàn cầu trong đại dịch COVID-19 và sự lựa chọn mô hình mở cửa sống chung an toàn với COVID

Phạm Quý Long

 

Biến đổi tiêu dùng trong đại dịch COVID-19

Satoh Koichiroh

 

Đại dịch COVID-19 mang đến cho xã hội Nhật Bản điều gì?

Ito Tetsuji

 

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Trần Hoàng Long, Trần Thị Hải Yến

 

Nghiên cứu so sánh chiến lược ứng phó và sống chung với COVID-19 của Nhật Bản và Việt Nam

Phí Hồng Minh

 

Nhật Bản sống chung với COVID-19

Phan Cao Nhật Anh

 

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với các công ty chế tạo Nhật Bản tại Việt Nam trước giai đoạn "bình thường mới"

Đỗ Thị Ánh

 

Lao động nước ngoài tại Nhật Bản trong thời đại “sống chung với COVID-19”

Ngô Hương Lan

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

Chuyên san này được hỗ trợ một phần bởi Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản).

 

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

9

 

 

 

18

 

 

26

 

 

 

38

 

 

50

 

 

 

58

 

 

 

67

 

79