Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 2 (252)
Tháng: 2-2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Chính sách hướng Nam cộng của Hàn Quốc: thực trạng và vấn đề đặt ra

Phạm Quý Long, Nguyễn Thị Phi Nga

 

Những vấn đề chính trị và an ninh nổi bật khu vực Đông Bắc Á năm 2021

Phạm Hồng Thái

 

Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 2012 đến nay

Nguyễn Đức Tâm

 

Thực tiễn quá trình xây dựng chính phủ số ở Trung Quốc hiện nay

Nguyễn Diệu Hương

 

Chính sách xóa đói, giảm nghèo của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam

Nguyễn Anh Chương

 

Chính sách phát triển nhà máy điện mặt trời của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Phùng Thị Yến

 

Gakusei – Sự khởi đầu kỷ nguyên giáo dục tân học tại Nhật Bản

Nguyễn Thị Vĩnh Linh

 

Sáng tác của Banana Yoshimoto từ góc nhìn văn học đại chúng

Nguyễn Thị Mai Liên, Đỗ Phương Anh

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

15

 

 

 

 

25

 

 

34

 

 

 

43

 

 

 

52

 

 

 

61

 

 

69

 

79