Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 1 (251)
Tháng: 1 - 2022
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Liên minh Nhật - Mỹ giai đoạn 2000-2021 và những tác động đối với Nhật Bản

Nguyễn Ngọc Nghiệp

 

Mục tiêu “cùng giàu có” của Trung Quốc – Quan điểm và các biện pháp thúc đẩy

Trần Thu Minh, Nguyễn Mai Phương

 

Nền công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc giai đoạn hiện nay

Trần Thị Hải Yến, Hoàng Minh Hồng

 

Thỏa thuận thương mại Nhật - Mỹ và tác động đối với khu vực Đông Nam Á

Đỗ Thị Ánh

 

Cống phẩm của triều đình nhà Nguyễn, Việt Nam dành cho triều đình nhà Thanh, Trung Quốc trước năm 1885

Nguyễn Hoàng Yến

 

Quan hệ thương mại giữa Philippines với Trung Quốc thời thuộc địa Tây Ban Nha (thế kỷ XVI-XIX)

Trần Thị Quế Châu

 

Hình ảnh người phụ nữ thời hậu kỳ Joseon qua tranh phong tục của Shin Yun Bok

Nguyễn Thị Trang

 

Kỹ phòng, kỹ nữ Joseon trong tranh phong tục của Shin Yun Bok (1758 ~ ?)

Nguyễn Thị Thu Hà

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

12

 

 

22

 

 

32

 

 

 

 

41

 

 

 

51

 

 

61

 

 

70

 

79