Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 12 (250)
Tháng: 12 - 2021
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Triển vọng vị thế của Hàn Quốc trong khu vực và tác động đến Việt Nam

Phạm Hồng Thái

 

Cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ở Nhật Bản và định hướng chính sách của Thủ tướng Kishida

Huỳnh Trọng Hiền, Trần Hoàng Long, Trần Thị Hải Yến

 

Chiến lược 3T ứng phó với đại dịch COVID-19 của Hàn Quốc

Lương Hồng Hạnh

 

Xây dựng khung sinh kế bền vững cho cư dân ven biển nhằm thích ứng biến đổi khí hậu của Đài Loan

Lê Thị Thu, Hà Thị Hồng Vân

 

Quá trình hợp tác giáo dục và đào tạo Hàn Quốc - Việt Nam (2001-2017)

Hoàng Văn Hiển, Trần Thị Hợi

 

Quá trình phát triển của xã hội dân sự Hàn Quốc từ cuối những năm 1990 đến nay

Phạm Thị Nhung

 

Tổ chức xã hội ở Trung Quốc: Thực trạng và định hướng phát triển

Nguyễn Trọng Bình

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

Tổng mục lục năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

13

 

 

23

 

 

 

32

 

 

41

 

 

 

50

 

 

59

 

 

67

69