Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 11 (249)
Tháng: 11-2021
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

 

MỤC LỤC

 

 

Nhìn lại chính sách đối ngoại với Đông Nam Á của Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Suga Yoshihide

Nguyễn Trường Sơn, Hà Việt Anh

 

Trung Quốc và Đài Loan xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Võ Minh Hùng, Trần Thị Hải Yến

 

Chính sách “Ngoại giao vaccine” của Trung Quốc và sự tác động của nó đến Đài Loan

Phan Thị Diễm Huyền

 

Thành tựu của chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia tại Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Lê Minh Hiếu, Hoàng Minh Lợi

 

Chiến lược thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Đài Loan

Võ Hải Thanh

 

Phát triển thành phố thông minh bền vững: Nghiên cứu trường hợp một số thành phố ở Nhật Bản

Trần Ngọc Diễm

 

Du lịch thông minh ở Hàn Quốc hiện nay

Phan Thị Oanh

 

Ảnh hưởng của văn hóa đại chúng đến trào lưu Rekijo của phụ nữ trẻ ở Nhật Bản hiện nay

Hạ Thị Lan Phi

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

12

 

 

22

 

 

 

30

 

 

40

 

 

 

 

51

 

 

60

 

 

70

 

79