Nghiên cứu
ĐÔNG BẮC Á
Số: 10 (248)
Tháng: 10-2021
TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ
Vietnam Review of Northeast Asian Studies

TỔNG BIÊN TẬP

TS. NGÔ VĂN VŨ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGÔ VĂN VŨ

Ủy viên Hội đồng

TS. LƯU TUẤN ANH
TS. PHAN CAO NHẬT ANH
TS. LÊ THỊ THU GIANG
TS. HOÀNG MINH HẰNG
TS. NGÔ HƯƠNG LAN
PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG
TS. HOÀNG MINH LỢI
PGS. TS. NGUYỄN DUY LỢI
GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM
PGS. TS. PHẠM HỒNG THÁI
TS. ĐẶNG XUÂN THANH
TS. VÕ HẢI THANH
TS. NGUYỄN THỊ THẮM
TS. NGUYÊN VĂN TUÂN

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

THS. VŨ THỊ MAI

TÒA SOẠN

TẦNG 7, TOÀ NHÀ KHỐI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

SỐ 176 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

ĐT: 84-4-2436824295, 84-4-2436824296

Email:
tapchincdongbaca@gmail.com
Website:
http://inas.gov.vn/tap-chi.html

Giấy phép xuất bản số: 138/GP-BTTTT; Bộ Văn Hóa - Thông tin cấp ngày 22/4/2013.

ISSN: 2354 – 077X

MỤC LỤC

Một số thành tựu và vấn đề trong nhiệm kỳ một năm của Thủ tướng Nhật Bản

Suga Yoshihide

Đỗ Thị Ánh

 

Chính sách bảo vệ và ủng hộ Đài Loan của Mỹ giai đoạn 1953-1965 và tác động

của nó tới tình hình chính trị, quân sự, ngoại giao của Đài Loan thời kỳ này

Trần Thị Hạnh Lợi

Chiến lược Made in China 2025 của Trung Quốc – Cơ hội và thách thức cho

Việt Nam

Nguyễn Thị Nhật Thu

 

Phát triển Internet vạn vật (IoT) ở Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Bùi Đông Hưng

 

Tầng lớp trung lưu mới ở Nhật Bản thời kỳ Minh Trị

Lê Hồng Hạnh, Nguyễn Hoài Sơn

 

Bất bình đẳng giới trong gia đình Nhật Bản

Vũ Thị Phương Hoa

 

Bảo đảm nghĩa vụ bằng chuyển nhượng quyền sở hữu tại Nhật Bản và những gợi mở cho pháp luật Việt Nam

Liên Đăng Phước Hải, Trần Thị Thanh Thương

 

Văn học đại chúng Nhật Bản: Sự ra đời, đặc trưng và vị trí của tiểu thuyết thời đại

Đỗ Thị Mai

 

Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh